Menu

Van tegel naar egel

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Meer groen en minder grijs, da’s de leuze van de campagne ‘Van tegel naar egel’ die op 8 oktober bij aanvang van de tuindagen te Beervelde werd gelanceerd. Met deze campagne hopen initiatiefnemers Landelijke Gilden, Groen Groeien en AVBS de Vlaming bewust te maken van het aantal vierkante meters verharding in eigen tuin en willen ze helpen  bij keuzes voor meer beplanting of waterdoorlatende alternatieven.

 

 

‘Vergrijzing’
Er liggen nogal wat tegels en klinkers in onze tuinen. Hierdoor kan het regenwater moeilijk in de bodem doorsijpelen. Hoog tijd om dit probleem breed aan te kaarten en de Vlaming op te roepen aan de slag te gaan in eigen tuin. Die oproep lanceren de inrichtende organisaties onder de klinkende naam ‘Van tegel naar egel’ én in goed gezelschap. Niemand minder dan Herr Seele en zijn fictieve kameraad Cowboy Henk geven de campagne een sympathiek gezicht.

 

Sonja De Becker, voorzitter Landelijke Gilden

 Als grootste plattelandsbeweging houdt Landelijke Gilden vinger aan de pols op het Vlaamse platteland. Ook daar leeft de klimaatuitdaging en biedt het areaal aan tuinen potentieel om waterinsijpeling en biodiversiteit te stimuleren, onder meer door middel van ontharding. Met deze campagne willen we de dorpsbewoners sensibiliseren en inspireren om concreet hun steentje bij te dragen, of net weg te halen natuurlijk!

 

Het doel?

Op de website vantegelnaaregel.be kan iedereen terecht om zich te laten inspireren én zich te engageren. Zo vind je er naast artikels met concrete tips ook een heuse tegelteller, die berekent hoeveel jouw ontharding je oplevert op vlak van waterinsijpeling en biodiversiteit. En voor wat, hoort wat natuurlijk. Wie het engagement aangaat om de eigen tuin van meer groen en minder grijs te voorzien, maakt kans op mooie prijzen. In de prijzenpot? Handige tuintools én als hoofprijs een exclusief werk van Herr Seele. Speciaal voor deze campagne schilderde hij immers het campagnebeeld, met zichzelf en Cowboy Henk als hoofdrolspelers. Een unieke cameo van een grote Vlaamse kunstenaar.

 

Particulier en professional

Niet alleen de tuineigenaar wordt aangesproken, de campagne richt zich via organisaties AVBS (de sierteelt en groenfederatie van Boerenbond), Groen Groeien en Sint-Fiacre ook op tuinaannemers. Als mede-initiatiefnemers van de Green Deal Natuurlijke Tuinen van het Departement omgeving, neemt de professionele tuinsector de verantwoordelijkheid om mee te werken aan minder verharding in Vlaanderen. Want die mogelijkheden zijn er, beaamt ook Vlaams minister Zuhal Demir.

 

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir

Vlaanderen bestaat voor 9% uit tuinen. We hebben als Vlaming zelf dus heel veel in handen om Vlaanderen groener en klimaatbestendiger te maken. Door te ontharden waar nodig, kunnen we enorme winsten boeken. Natuurlijke tuinen waar ruimte is voor groen en water, zijn niet alleen aangenaam voor ons als mens, ook de natuur profiteert mee. 'Van Tegel naar egel' kan daarom op mijn steun rekenen, zodat onze stekelige vrienden na hun winterslaap wakker worden in een groener Vlaanderen

Tuinaannemers en siertelers zijn bovendien het best geplaatst om de tuineigenaars te adviseren over een tuininrichting met voldoende mogelijkheid tot waterinsijpeling, zonder daarbij te moeten inboeten aan comfort of onderhoudsvriendelijkheid. Binnen de campagne is daarom ook opleiding voor geïnteresseerde en geëngageerde tuinaannemers voorzien. Ook om het advies daarna in de praktijk om te zetten, kan je op een tuinaannemer rekenen, al is er natuurlijk niets mis met ook zelf de handen uit de mouwen te steken!


Bezoek https://vantegelnaaregel.be/

Van Tegel naar Egel