Menu

Registratie van seizoenspersoneel

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

De voorbije weken realiseerden Boerenbond en AVBS opnieuw heel wat zaken die je bedrijf en personeel wapenen tegen het coronavirus. Enkele onduidelijkheden werden aangepakt. We overlopen een vijftal punten.

 

 

 

 

1. Provinciebesluiten

Eind augustus hadden enkele provincies hun provinciebesluiten eenzijdig gewijzigd, waardoor er geen eenduidigheid meer was. Dat hebben we nu kunnen rechttrekken. Zo is de oorspronkelijke regeling nu weer van toepassing in alle provincies. Lees hier nogmaals wat de regels zijn.

 

2. Vergeet registratie niet!

Er zijn twee registratieverplichtingen:

De eerste werd in het provinciebesluit (actuabericht 11 augustus) al opgelegd: voorafgaand aan de tewerkstelling van nieuwe seizoenwerknemers diende je hun gegevens in dit excelformulier in te vullen en over te maken aan de gemeente. Dit diende als basis om mensen uit rode en oranje gebieden te kunnen laten testen.

Een tweede registratie met het oog op contact tracing werd op 22 augustus door de minister opgelegd – ook aan andere sectoren die veelvuldig met buitenlanders werken – en staat los van de vorige registratie. Inspectiediensten stellen echter vast dat dit nog te vaak vergeten wordt.

Het gaat om een register waarin je al je buitenlandse arbeiders opneemt, en waaruit duidelijk moet blijken met wie deze werknemers contact hebben gehad.

Dit register kan je op de computer bijhouden en moet je niet doorsturen, maar ter beschikking houden bij controles. Indien er een besmetting is, kan men meteen achterhalen met wie de persoon in contact is geweest. De volgende gegevens dien je bij te houden:

  •  Naam en voornaam
  • Geboortedatum
  • Rijksregisternummer (of bisnummer)
  • Verblijfplaats van de seizoenarbeider gedurende de tewerkstelling in België
  • gsm-nummer werknemer
  • Aanduiding van de personen waarmee de werknemer in België samenwerkt

Deze gegevens dien je 14 kalenderdagen na het einde van de werkzaamheden te vernietigen.

Buitenlandse seizoenarbeiders die reeds in België waren en nu bij jou aan de slag willen, hoeven in principe niet meer getest te worden, aangezien ze technisch gezien uit de groene zone van België komen. Bij twijfel kan je overwegen om ook hen te laten testen.

3. Temperatuurmetingen voor iedereen

De provinciebesluiten vereisen een verplichte temperatuurmeting van de seizoenarbeiders, voorafgaand aan en dagelijks tijdens de tewerkstelling. Dit kan op papier bijgehouden worden (zie formulier van de provincies), om evoluties in de temperatuur waar te nemen. Voor de veiligheid op de werkplek mag men dit echter ruimer interpreteren en ook het vaste personeel en de jobstudenten aan een temperatuurmeting onderwerpen. Dit wordt niet opgelegd, en is dus niet verplicht.

4. Passenger Locator Form (PLF)

Personeel dat uit het buitenland terugkeert (vast of seizoenpersoneel, Belgen en niet-Belgen) naar België, is verplicht om het PLF in te vullen en aan de overheid te bezorgen. Dit is een verantwoordelijkheid van de reiziger, maar sinds 1 september wordt verwacht dat ook de werkgever verifieert dat deze inreizende personeelsleden dit document hebben ingevuld en doorgestuurd.

Neem zeker een uitprint van dit PLF en houd dit bij in onderneming.

5. In afwachting van testresultaat: Quarantaine? Werken of niet?

Dit punt geeft veel ruimte voor interpretatie. Boerenbond en AVBS zullen hieromtrent binnenkort nog communiceren, na afstemming met bevoegde overheidsdiensten.

Heb je nog vragen?

Contacteer het AVBS-secretariaat op 09/ 326 72 10 of mail naar corona@avbs.be.
We zijn bereikbaar van 9 tot 16.30 uur.

Raadpleeg de FAQ in het onderwerp Coronaveilig werken.