Menu

Vanggewassen, versoepeling tot eind september

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Als gevolg van de uitzonderlijk natte zomermaanden lopen heel wat werkzaamheden op het land vertraging op, voornamelijk in het oosten van Vlaanderen. De afgelopen weken werden vanuit de landbouwsector vragen gesteld voor een verlenging van de uitrijperiode voor mest en een verschuiving van de inzaaidatum voor vanggewassen.

 

 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaat gedeeltelijk in op die vraag:

  • Ze staat een versoepeling toe op de uiterste inzaaidatum van vanggewassen: van 15 september tot 30 september. Vanggewassen dienden bij voorkeur uiterlijk op 15 september ingezaaid te worden, maar als de bodem- en weersomstandigheden de tijdige inzaai niet toelieten, kan er afgeweken worden tot en met uiterlijk 30 september.
  • Vanwege de bescherming van de waterkwaliteit wordt echter geen uitstel verleend voor de uitrijregeling van mest.

Aangifte vanggewassen in verzamelaanvraag

Het is belangrijk dat je de vanggewassen correct aangeeft in je verzamelaanvraag. Dat kan tot uiterlijk 31 oktober. In het kader van de vanggewasverplichting in gebiedstype 2 en 3 moet voor vanggewassen ingezaaid tot uiterlijk 30 september de code ‘VGV’ gebruikt worden om inzaaiperiode te duiden. Voor inzaai vanaf 1 oktober tot en met 15 oktober blijft de code ‘VGM’; voor inzaai na 15 oktober ‘VGL’.

Toepassingsgebied

De afwijking waarbij de datum van 15 september wordt verlengd naar 30 september, geldt voor volgende bepalingen uit het Mestdecreet:

  • Type 2 en type 3 meststoffen mogen opgebracht worden na de oogst van de hoofdteelt op voorwaarde dat er uiterlijk 15 september een vanggewas ingezaaid wordt.
  • Op percelen in de gebiedstypes 1, 2 en 3 moet uiterlijk op 15 september een vanggewas ingezaaid worden (of een andere nateelt) als de hoofdteelt uiterlijk 31 augustus geoogst is. Dat is de zogenaamde basismaatregel vanggewassen.
  • Op percelen in de gebiedstypes 2 en 3 is een extra verplichting voorzien voor het inzaaien van vanggewassen. Op die percelen moet een doelareaal aan vanggewassen gerealiseerd worden. Om mee te tellen voor het doelareaal, moeten de vanggewassen uiterlijk 15 september ingezaaid zijn; uitgezonderd na de oogst van aardappelen en maïs waarvoor de uiterste inzaaidatum 15 oktober is.
  • Op derogatiepercelen wintertarwe en Triticale moet uiterlijk 15 september een niet-vlinderbloemig vanggewas ingezaaid worden.

Op de uiterste inzaaidatum van 15 oktober wordt niet afgeweken.