Menu

Veerkrachtsubsidie voor Vlaamse bedrijven

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Bedrijven die hun omzet naar het Verenigd Koninkrijk zien verminderen door de Brexit kunnen genoodzaakt zijn om zich te heroriënteren. De Vlaamse overheid voorziet de mogelijkheid om je daartoe te laten bijstaan door een externe adviseur. Dankzij de veerkrachtsubsidie kan je een deel van de kosten daarvan recupereren.

 

 

Brexit veerkrachtsubsidie

Krijg je de indruk dat de Brexit ook jou zal noodzaken om je strategisch businessplan te herzien en op zoek te gaan naar nieuwe afzetmarkten of een diversificatiestrategie op te zetten? Misschien kom je wel in aanmerking voor een tussenkomst in de kosten van de externe private dienstverlener (consultancybureau, kennisinstelling of studiebureau) die je daarin bijstaat. VLAIO ondersteunt de personeelskost bij die externe dienstverlener en eventueel ook bij de projectindiener, en dit telkens voor maximaal 25.000 euro. In totaal kan een kmo voor zijn project minimaal 20.000 en maximaal 50.000 euro Brexit veerkrachtsubsidie ontvangen, waarbij de steun 50% bedraagt van de totale projectbegroting.

Versoepeling sinds oktober 2021: extern advies niet meer verplicht

De Brexit veerkrachtsubsidie wordt voortaan ook opengesteld voor bedrijven die enkel eigen kosten willen inbrengen. Het luik externe dienstverlening wordt losgekoppeld van het luik eigen kosten. Concreet betekent dit dat het beroep doen op een externe dienstverlener niet langer verplicht is om een aanvraag in te dienen. Op die manier kunnen bedrijven die intern kosten dienen te maken om zich aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden door de Brexit ook een aanvraag indienen, zonder daarvoor beroep te moeten doen op een externe dienstverlener.

Bedrijven kunnen nu maximaal €25.000 steun krijgen voor het inwinnen van extern advies en/of maximaal €25.000 voor eigen kosten. Het steunpercentage blijft 50%. Ook de minimale projectkost blijft nog steeds €20.000.

De invulling van het luik eigen kosten blijft behouden zoals het vandaag is. Onder de eigen kosten vallen de personeelskosten voor eigen (aan te werven) medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van het project, aangevuld met een forfaitair bedrag voor overhead- en werkingskosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project.

Merk op dat deze subsidie aanvankelijk beperkt bleef tot bedrijven met bepaalde NACE-codes, waar de primaire productie niet onder viel. Op vraag van Boerenbond en AVBS en met dank aan  VLAIO-voogdijminister Crevits werd de maatregel in maart 2021 opengesteld voor land- en tuinbouwers.

Je kan deze Brexit veerkrachtsubsidie aanvragen via de site van Vlaio.

Brexit veerkrachtsubsidie