Menu

Veerkrachtsubsidie voor Vlaamse bedrijven

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Bedrijven die hun omzet naar het Verenigd Koninkrijk zien verminderen door de Brexit kunnen genoodzaakt zijn om zich te heroriënteren. De Vlaamse overheid voorziet de mogelijkheid om je daartoe te laten bijstaan door een externe adviseur. Dankzij de veerkrachtsubsidie kan je een deel van de kosten daarvan recupereren.

 

 

Brexit veerkrachtsubsidie

Krijg je de indruk dat de Brexit ook jou zal noodzaken om je strategisch businessplan te herzien en op zoek te gaan naar nieuwe afzetmarkten of een diversificatiestrategie op te zetten? Misschien kom je wel in aanmerking voor een tussenkomst in de kosten van de externe private dienstverlener (consultancybureau, kennisinstelling of studiebureau) die je daarin bijstaat. VLAIO ondersteunt de personeelskost bij die externe dienstverlener en eventueel ook bij de projectindiener, en dit telkens voor maximaal 25.000 euro. In totaal kan een kmo voor zijn project minimaal 20.000 en maximaal 50.000 euro Brexit veerkrachtsubsidie ontvangen, waarbij de steun 50% bedraagt van de totale projectbegroting.

Merk op dat deze subsidie beperkt blijft tot bedrijven met bepaalde NACE-codes, waar de primaire productie niet onder valt. De code 46220: ‘Groothandel in bloemen en planten’ en de code 77296 ‘Verhuur en lease van bloemen en planten’ horen er wel bij. AVBS en Boerenbond volgen dit dossier van kortbij op en zullen zeker informeren wanneer er een uitbreiding van de actieradius zou komen.

Je kan deze Brexit veerkrachtsubsidie aanvragen via de site van Vlaio.

Brexit veerkrachtsubsidie