Menu

Terug naar Actualiteit >Veilig werken in de tuinbouw

Alle regio's
Alle sectoren

De afgelopen dagen heeft Boerenbond intensief overleg gepleegd met de burgemeesters van Zuid-Limburg, van het Hageland, van het Waasland en van bepaalde regio's in Antwerpen en West-Vlaanderen over hoe veilig werken op land- en tuinbouwbedrijven. Er waren ook contacten met de gedeputeerden van Landbouw van de vijf Vlaamse provincies alsook met enkele provinciegouverneurs. 

De fruitpluk staat voor de deur en ook in de groenteteelt en de sierteelt zijn er nog heel wat werkzaamheden waarvoor seizoenwerknemers nodig zijn.  

Uniek sociaal akkoord 

Boerenbond heeft reeds eerder deze maand een akkoord bereikt met de vakbonden waardoor de werkgevers bij aankomst en ook periodiek een temperatuurmeting kunnen doen bij de seizoenwerknemers. Er is ook een akkoord bereikt met de vakbonden en de FOD Waso aangaande een aantal checklisten die men op het bedrijf kan hanteren. Er zijn affiches gemaakt in de taal van de seizoenwerknemer. 

Snelle testresultaten nodig 

In het overleg met de burgemeesters, de gedeputeerden en de gouverneurs hebben wij er voor gepleit dat er voor seizoenwerknemers die uit een oranje gebied komen (b.v. Roemenië en Bulgarije) er bij aankomst in België onmiddellijk een Covid-19 test zou kunnen gebeuren. Het is belangrijk dat het resultaat van deze test binnen de 24 uur beschikbaar is en dat de externe diensten voor preventie en bescherming hierbij worden ingeschakeld. Het is ook essentieel dat de testen door het Riziv worden ten laste genomen. Werknemers die komen uit groene regio's (b.v. Polen) kunnen onmiddellijk werken maar ook hier is de temperatuurmeting en de goede opvolging van de fiches cruciaal.  

Afspraken over quarantaine 

Wanneer bepaalde seizoenwerknemers symptomen vertonen van Covid-19 of wanneer sommigen positief testen, is het nodig een voldoende capaciteit voor quarantaine te hebben. Het is niet altijd mogelijk of wenselijk om die afzondering op bedrijven zelf te voorzien. Het is daarom aangewezen om in dit verband op regionaal niveau tot goede afspraken te komen. 

Bekrachtiging door Nationale Veiligheidsraad gevraagd 

Boerenbond heeft er samen met een aantal burgemeesters en de provinciale overheden voor gepleit dat er komende vrijdag een aantal maatregelen zouden bekrachtigd worden op de Nationale Veiligheidsraad in de zin zoals hierboven aangegeven. Het gaat voornamelijk over het testen van seizoenwerknemers uit de oranje regio's, het beschikbaar hebben van voldoende testcapaciteit, het inzetten van de externe diensten voor bescherming en preventie, het kunnen beschikken over het resultaat van de testen binnen de 24 uur en ook over het komen tot goede werkafspraken in verband met de quarantaine.  

Daarnaast roepen wij leden in de verschillende sectoren op om de checklisten goed toe te passen en de temperatuurmetingen op het bedrijf periodiek te doen. 

We roepen de Nationale Veiligheidsraad op om komende vrijdag deze beslissingen te nemen voor de ganse tuinbouwsector. Dit is belangrijk met het oog op de volksgezondheid, de gezondheid van het seizoenpersoneel en opdat de oogst op een vlotte manier zou kunnen verlopen.