Menu

Terug naar Actualiteit >Verbod op gebruik glyfosaat bij particulieren

Alle regio's

Op voorstel van Vlaams ministers Joke Schauvliege en Jo Vandeurzen heeft de Vlaamse regering in juli 2017 beslist dat het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat door particulieren verboden is. Het verbod houdt in dat op terreinen gebruikt door particulieren geen glyfosaathoudende producten meer mogen toegepast worden door amateurgebruikers. Professionele gebruikers zoals tuinaannemers met een fytolicentie mogen dit nog wel.

Sinds 19 juli mogen particulieren geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruiken die glyfosaat bevatten. Een verbod op de verkoop is er voorlopig nog niet, dat is een federale bevoegdheid.
Professionele gebruikers zoals tuinaannemers mogen wel nog producten met glyfosaat gebruiken. Zij beschikken over de nodige opleiding en uitrusting om producten met glyfosaat veilig toe te passen. Bij een correct gebruik en met het dragen van de passende beschermende kledij en handschoenen zijn de risico's klein.

AVBS-Groen Groeien was uitermate bezorgd over de mogelijke impact van de glyfosaatmaatregel op de tuinaanlegsector mocht dit verbod ook gelden voor tuinaannemers met een fytolicentie die in feite professionele gebruikers zijn gewasbeschermingsmiddelen. Naast deze ontwikkelingen rond glyfosaat is het ook cruciaal dat tuinaannemers niet getroffen worden door een mogelijke wijziging van het 'pesticidendecreet' waardoor voor hen nog meer werkzame stoffen zouden kunnen verboden worden in particuliere tuinen.

Vlaams minister Joke Schauvliege heeft rekening gehouden met deze bezorgdheden en AVBS-Groen Groeien is hierover bijzonder tevreden.

Enkel professionele gebruikers met een fytolicentie kunnen voortaan nog glyfosaat gebruiken in particuliere tuinen. Maar ook tuinaannemers moeten geïntegreerde technieken gebruiken en dus zoveel mogelijk niet-chemische alternatieven aanwenden.

Leden van AVBS Groen Groeien vinden over dit onderwerp een uitgebreid artikel in Sierteelt&Groenvoorziening nr. 14 - Tuinaannemer nr. 7.