Menu

Vergeet de nitraatresiducampagne niet

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Vanaf 1 oktober tot en met 15 november 2021 wordt op verschillende percelen in Vlaanderen het nitraatresidu bepaald. Als de Mestbank op jouw bedrijf percelen heeft aangeduid voor een nitraatresidubepaling, kan je die vinden op het Mestbankloket in de rubriek: staalnames/bodem/nitraatresidu/geselecteerde percelen. Je kan daar ook zien of het gaat over 'verplichte stalen in eigen opdracht en op eigen kosten' of 'controlestalen in opdracht van de Mestbank'.

 

 

In het eerste geval dien je zelf te zorgen dat het nitraatresidu bepaald wordt en moet je dus zelf de staalname aanvragen bij een laboratorium. Wacht daar niet langer mee als dit nog niet gebeurd is! De aanvraag verloopt volledig digitaal via de toepassing SNapp op het Mestbankloket. Bij controlestalen in opdracht van de Mestbank, wordt het nitraatresidu bepaald op kosten van de Mestbank, die het laboratorium aanduidt. Als je twijfelt kan je veiligheidshalve een tweede staalname boeken. Dit kan nuttig zijn na een vroeg staal op een perceel waarop het gewas in oktober nog veel kon opnemen.

Teeltschade of oogstmislukking niet vooraf melden

In het verleden kon je teeltschade op een geselecteerd perceel vooraf melden. De Mestbank ging dan in bepaalde gevallen over tot annulering van de staalname of aanduiding van een ander perceel. Dit is veranderd sinds 2020. Het heeft dus ook geen zin om dit te melden. Dat betekent dat het nitraatresidu bepaald moet worden op alle aangeduide percelen.