Menu

Vergeet plantenpaspoort niet bij online verkoop van bloemen en planten

Terug naar Actualiteit >

Vele siertelers zoeken dezer dagen afzet naar andere kanalen. Online verkoop via webshop is daarbij een frequente keuze gezien dit één van de weinige toegelaten afzetkanalen is. Een aantal kwekers ontwikkelden daarom op zeer korte termijn een webshop voor verkoop aan particulieren.

 

 

 

AVBS herinnert u eraan dat het afleveren van plantenpaspoort altijd verplicht is bij verkoop van planten via online verkoop.

In de regel is het plantenpaspoort enkel verplicht bij verkoop van planten tussen twee professionele marktdeelnemers. Over het algemeen is verkoop aan particulieren vrijgesteld aan de regelgeving van het plantenpaspoort. Echter, wanneer planten aan particulieren verkocht worden via online verkoop (webshops) dan moeten die planten WEL vergezeld zijn van een plantenpaspoort.

Erkenning aanvragen is mogelijk

Voor het afleveren van een plantenpaspoort dien je een erkenning te beschikken. Telers of handelaars die ook verkoop aan professionele marktdeelnemers doen, hebben in principe die erkenning al.

Telers of handelaars die enkel aan particuliere verkoop doen, hebben in principe nog geen erkenning aangevraagd. Indien die graag ook via webshops planten willen verkopen, dienen zij eerst een erkenning aan te vragen. De aanvraag en finaliseren van een erkenning kan vrij snel gebeuren, ook gedurende deze crisistijden. Een erkenning dient aangevraagd te worden bij uw lokale controle eenheid van het FAVV.

Alle regelgeving rond het plantenpaspoort vind je hier.