Menu

Terug naar Actualiteit >Vernieuwde producentenbeurs in augustus van start

Alle regio's

Woensdag 7 augustus start het nieuwe beursseizoen 2019-2020. De stalenbeurzen zullen
in het nieuwe seizoen enige verkoop toelaten. Ook de openingsuren veranderen. We geven
de belangrijkste aanpassingen in het beursreglement mee.

 

 

De producentenbeurs van AVBS is sinds jaar en dag een vertrouwd handelsplatform in sierteeltmiddens. Deze stalenbeurzen, waar nu ook verkoop toegelaten is, geven producenten de kans om op regelmatige tijdstippen hun actuele aanbod aan de handel voor te stellen.

Vernieuwd concept
AVBS blijft sterk geloven in de kracht van het gekende concept van de producentenbeurzen, maar evolueert van een uitsluitende stalenbeurs naar een beurs die ook verkoop onder professionelen zal toelaten. Het is het ontmoetingsplatform voor producenten en handelaars. Eenvoud, efficiëntie, gratis bezoek en lage tarieven  voor standhouders zijn sleutelwoorden. Voor het nieuwe seizoen staan 8 producentenbeurzen gepland.

Gewijzigde openingsuren
De openingsuren van de AVBS producentenbeurs zijn van 15.30 tot 18.30 uur. We starten de AVBS producentenbeurs van 15.30 tot 17.30 uur met een stalenbeurs, dit net zoals de voorgaande jaren.
Van 17.30 tot 18.30 uur is het toegestaan om planten direct te verkopen aan professionele klanten zoals tuincentra, markters en bloemenwinkels. De opbouw is telkens mogelijk vanaf 14.00 uur en de afbraak kan starten vanaf 18.30 uur. Verkoop van planten mag op geen enkele manier hinder of overlast veroorzaken op de
parking, of in de laad- en loszone van de AVBS producentenbeurs op de Lozen Boer site. Door de beurs een uur
vroeger te laten starten, streven we naar een betere aanwezigheid van potentiële kopers. Verkoop aan  particulieren is in geen enkel geval toegestaan. 

Je kiest vooraf of je in het systeem ‘beurskaart’ stapt of in het systeem ‘betaling per deelname.’
Systeem beurskaart: de beurskaart kost 275 euro (excl. btw) voor acht beurzen. De beurskaart kan aangevraagd worden tot 31 december 2019.
Systeem per deelname: per deelname betaal je dan telkens 100 euro (excl. btw).

Elke huidige beurskaarthouder ontvangt eerstdaags een uitnodiging tot betaling van 275 euro (excl. btw) voor de beurskaart die geldig is voor de acht edities van het nieuwe seizoen. Samen met die uitnodiging tot betaling  wordt ook het geactualiseerde beursreglement opgestuurd. Wie geen beurskaart aanschaft, maar slechts wil betalen per deelname, dient dit ook minstens één week voor de betreffende beurs te melden aan Ise.brosens@avbs.be of via 09/326.72.16. die dan de factuur zal bezorgen.

Wat doen wij?
AVBS organiseert de beurs en verzorgt ook de communicatie door:
• Opname van de beurskalender in het vakblad Sierteelt&Groenvoorziening
• Opname van de beurskalender in de FLORALL-catalogus
• Opname van de beurskalender op www.avbs.be
• Een uitnodiging per editie naar alle leden
• Een uitnodiging per editie naar een 300-tal groothandelsbedrijven en tuincentra in België, Nederland en
Noord-Frankrijk.

Wat kan je doen?
Naast deelname of een bezoek aan de beurs kan je ook:
• de beurskalender verspreiden naar klanten in binnen- en buitenland;
• mails ondertekenen met de mailbanner die in twee talen per beurs kan gedownload worden via www.avbs.be;
• klanten uitnodigen;
• collega’s overtuigen om deel te nemen. Een ruimer aanbod is aantrekkelijker voor de handel en dus ook voor
jou!

Beurskalender, locatie en thema’s
Standaard gaat de beurs door de eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de beurs januari–februari 2020 die doorgaat op de laatste woensdag van januari. In maart en september vinden geen beurzen plaats door de organisatie van FLORALL in Waregem Expo. De locatie van de producentenbeurzen is zoals steeds de Lozen Boer-site, Beerveldse Baan 4 te Lochristi. Alle data, openingsuren en locaties van de producentenbeurzen en FLORALL kun je ook terugvinden op www.avbs.be.