Menu

Terug naar Actualiteit >Verplicht registratie als gebruiker van biociden vóór 31 december 2018

Alle regio's
Alle sectoren

Land- en tuinbouwers, die biociden van het gesloten circuit gebruiken, zijn verplicht zich als gebruiker te registreren. Deze verplichting is geldig vanaf 31/12/2018. Daarom is het belangrijk dat iedereen die biociden gebruikt, zijn registratie in orde brengt vóór 31 december 2018. Onderaan dit artikel is een overzicht biociden uit het gesloten circuit welke gebruikt worden in de sierteelt.


Opgelet, ook wie al geregistreerd was als gebruiker, heeft recent een mail gekregen vanuit de FOD Volksgezondheid en moet ook voor 31 december zijn status als gebruiker bevestigen.
Er heerst heel wat verwarring over het al dan niet verplicht invullen van de favorietenlijst. Dit is geen wettelijke verplichting, maar een aanbeveling. Dit werd ons ook zo bevestigd door de FOD Volksgezondheid.

Hierbij kort overzicht over hoe te registeren, daarbij maken we volgend onderscheid:

1.Ik ben nog niet eerder geregistreerd
De registratie kan alleen online en op basis van een e-mailadres. Per e-mailadres kan zich maar één gebruiker registreren. Aan een bedrijf kunnen wel meerdere gebruikers toegevoegd worden, maar die moeten telkens beschikken over een eigen e-mailadres. De online-registratie verloopt in meerdere stappen.

2.Ik ben reeds geregistreerd maar moet mijn statuut als gebruiker bevestigen
Wie intussen wel al geregistreerd is als gebruiker van biociden van het gesloten circuit, heeft reeds een mail gekregen met de vraag om zijn status als gebruiker vóór 31 december te bevestigen. Hiervoor moeten gebruikers zich met hun e-mailadres en hun paswoord aanmelden via http://www.health.belgium.be/nl/gesloten-circuit (> Online registratie). Je bent dan ingelogd als gebruiker, en dat volstaat als bevestiging.

 

Biociden uit gesloten circuit, van toepassing in Sierteelt en Boomkwekerij:

 • Clean Special

 • Virocid

 • Ecoclearprox

 • Oxyl-Pro S

 • Peroxides 35

 • Bello Zon

 • Diox Forte

 • Horticlean 15 Fort

 • Sopuroxid 15

 • HuwaSan Agro

 • Intra Hydrocare

 • Syn Formaline