Menu

Verplichte stikstofanalyses enkel nog digitaal aan te vragen

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Boomkwekers of siertelers die in volle grond telen en percelen hebben in gebiedstype 1, 2 of 3 zijn verplicht om stikstofanalyses met bemestingsadvies te laten uitvoeren. Aanvragen van deze analyses kan enkel nog digitaal.

 

 

 

Vanaf 2020 kunnen de landbouwers hun verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies alleen nog digitaal aanvragen via SNapp, de staalname-applicatie op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be > SNapp > Start SNapp). De landbouwers die vorig jaar verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies moesten laten nemen, krijgen hierover een e-mail of brief. Landbouwers die hun aanvraag liever overlaten aan iemand anders, kunnen daarvoor een volmacht verlenen.

Hoeveel stikstofstalen de landbouwers moeten nemen, kunnen ze terugvinden in de bemestingsprognose 2020 op het Mestbankloket www.mestbankloket.be > Gronden > Bemestingsprognose. Die bemestingsprognose komt beschikbaar, enkele dagen nadat de landbouwer zijn verzamelaanvraag heeft ingediend bij het Departement Landbouwer en Visserij. Doorheen het jaar publiceert de Mestbank geen tussentijdse N-rapporten meer op het Mestbankloket. De update met de verplichtingen en genomen stalen, kan voortaan worden bekeken in SNapp.

Op basis van de stikstofstalen worden bemestingsadviezen opgemaakt, die een goede hulp zijn om oordeelkundig te bemesten volgens het 4J-principe (juiste dosis, juiste tijdstip, juiste mestsoort, juiste bemestingstechniek). Aangezien het bemestingsseizoen eindigt op 31 oktober, moeten de stikstofstalen ten laatste op 15 oktober genomen zijn, om in aanmerking te komen voor de verplichting van 2020.

Meer informatie vindt u terug op de webpagina Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies.

Heb je nog vragen? Neem contact op met de Mestbank in uw regio:

•          regio West: analyse.west@vlm.be

o          Oost-Vlaanderen: T 09 244 86 01

o          West-Vlaanderen: T 050 45 81 50

•          regio Oost: analyse.oost@vlm.be

o          Antwerpen en Vlaams-Brabant: T 014 25 83 81