Menu

Vlot handel drijven met de VS?

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Ter opvolging van de overeenkomst die de Amerikaanse President Trump en de Voorzitter van de Europese Commissie Juncker vorige zomer sloten, heeft de Europese Commissie op 18 januari een voorstel ingediend in de Raad om een akkoord te onderhandelen in naam van de EU met de Verenigde Staten van Amerika over conformiteitsbeoordelingen.  

Een dergelijk akkoord zou de handel in industriële producten moeten vereenvoudigen, en dus doen toenemen, tussen de twee handelspartners, dankzij het verminderen, op wederzijdse en evenwichtige wijze, van de kosten die gerelateerd zijn aan conformiteitsbeoordelingen.  
 
De deelname van de betrokken belanghebbenden (waaronder de sierteelt) is essentieel voor het identificeren van de gepaste oplossingen die zullen toelaten om de handel te vereenvoudigen. En dat terwijl het huidige niveau van regelgevende bescherming behouden blijft of verbeterd wordt.  

Daarom heeft de Europese Commissie een oproep gelanceerd om voorstellen in te dienen bij alle geïnteresseerde belanghebbenden om te bepalen voor welke mogelijke regelgevende domeinen het zinvol zou zijn om samen te werken met de Verenigde Staten van Amerika.  
 
Via de volgende hyperlink, heb je toegang tot de oproep van de Europese Commissie: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157722.Final%20(002).pdf. De deadline voor bijdragen is vastgelegd op 23 april 2019.  

De federale overheid economie vraagt om hen (tradepolinfo@economie.fgov.be) een kopie te bezorgen van je antwoord, aangezien deze informatie nuttig kan zijn voor het verdedigen van de belangen van de Belgische bedrijven tijdens deze onderhandelingen.