Menu

Terug naar Actualiteit >Voldoende opleidingen gevolgd? Fytolicentie automatisch verlengd!

Alle regio's
Alle sectoren

De fytolicentie is de toelating die bewijst dat je op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen kunt omgaan. Verlenging van die fytolicentie gebeurt in veel gevallen automatisch, op voorwaarde dat je volledig in orde bent. 

 

 

Was het nu P1, P2 of P3?

Als je voor je professionele activiteiten gebruik wil maken van professionele gewasbeschermingsmiddelen, moet je over een geldige fytolicentie beschikken. Voor het overgrote deel van de bedrijfsleiders is een fytolicentie P2 voldoende. Met dit type fytolicentie mag je professionele producten aankopen, ben je verantwoordelijk voor het correcte beheer en mag je deze producten toepassen. Personen met een fytolicentie P1 werken onder de verantwoordelijkheid van een persoon die over een P2 of P3 beschikt en mogen op zijn of haar richtlijnen gewasbeschermingsmiddelen toepassen.
Met een fytolicentie P3 mag je aanvullend ook advies geven en gewasbeschermingsmiddelen verkopen aan
derden.

Verlenging fytolicentie

Je moet tijdens de geldigheidsduur van de fytolicentie deelnemen aan voldoende vormingsactiviteiten om je
fytolicentie te verlengen. Als je hieraan voldoet, geldt het onderstaande:

• Je moet zelf geen aanvraag indienen;

• Je fytolicentie wordt automatisch verlengd (P1, P2), maar ten vroegste vanaf 1 jaar vóór de vervaldatum van je licentie);

• Je behoudt je fytolicentienummer;

• Je licentie wordt verlengd voor een periode van zes jaar (aansluitend op de vervaldatum).

Fytolicenties NP en P3

Voor de verlenging van fytolicenties NP (voorlichting en verkoop gewasbeschermingsmiddelen voor niet- professioneel gebruik) en P3 gelden dezelfde voorwaarden, met dit verschil dat je fytolicentie zal worden
verlengd na ontvangst van de betaling van de factuur (220 €).

Hoeveel vormingsactiviteiten moet ik volgen?

Het type fytolicentie bepaalt hoeveel vormingsactiviteiten je moet volgen binnen de geldigheidsduur van de
fytolicentie om die licentie automatisch te verlengen. Voor een P1-fytolicentie moet je minstens drie activiteiten
volgen. Voor een P2-licentie moet je minimum vier vormingsactiviteiten volgen en voor een P3-fytolicentie zijn
er dat zes.

Fytolicentie opvolgen 

Via ‘Mijn fytolicentie raadplegen’ (www.fytolicentie.be) kan je eenvoudig de geldigheidsduur van je huidige licentie en het aantal gevolgde vormingsactiviteiten nagaan. Je verlengde fytolicentie vind je eveneens hier terug. Op het ogenblik van de verlenging van je fytolicentie ontvang je ook een e-mail of brief met je fytolicentie
als bijlage.

Opgelet!
De vormingsactiviteiten die je volgt vanaf het moment dat de verlenging van de fytolicentie toegekend is, zullen in je persoonlijk account geregistreerd worden. Maar enkel de activiteiten die plaatsvinden NA de effectieve startdatum van je verlengde fytolicentie zullen meetellen voor de automatische verlenging van deze vernieuwde fytolicentie.

 

Vervallen fytolicentie

Indien je tijdens de geldigheidsduur van je fytolicentie niet deelneemt aan voldoende vormingsactiviteiten dan vervalt je fytolicentie. Indien je opnieuw een fytolicentie wenst te verkrijgen moet je eerst deelnemen aan het nog nodige aantal vormingsactiviteiten. Via www.fytolicentie.be moet je vervolgens een nieuwe online aanvraag  indienen voor een fytolicentie. Kies ‘Aanvraag fytolicentie’ en vervolgens ‘Vervallen fytolicentie’ in stap twee van  de aanvraag. Daarop ontvang je een fytolicentie (met een nieuw nummer) voor een periode van zes jaar. De begindatum van de licentie is de datum van goedkeuring van de aanvraag. 

Geen enkele licentie vervalt in 2019

Belangrijk om weten dat er geen enkele licentie vervalt in 2019. De eerste licenties vervallen op 25 november 2020. Houders met een fytolicentie die geldig is tot en met 24 november 2020 ontvangen hiervoor gepersonaliseerde communicatie vanaf maandag 25 november 2019. Deze communicatie verloopt via
e-mail of per brief, mocht de federale overheid niet over je e-mailadres beschikken. Afhankelijk van je type
fytolicentie zal je hierin de bevestiging krijgen van de automatische verlenging van je fytolicentie (P1, P2), of van
het verzenden van de factuur voor de betalende fytolicentie waarbij na betaling de verlenging wordt geactiveerd
(P3). Op voorwaarde dat je genoeg vormingen hebt gevolgd uiteraard. Heb je een jaar voor het vervallen van je fytolicentie onvoldoende vormingen gevolgd voor een automatische verlenging, dan zal je via deze weg een  eerste herinnering krijgen.

Heel wat fytolicenties dreigen te vervallen

Tijd gaat snel, gebruik hem wel! Uit de statistieken voor de fytolicenties die eind volgend jaar vervallen, blijken er nog een heel aantal houders onvoldoende vormingsactiviteiten gevolgd te hebben om tot een automatische verlenging van de fytolicentie te komen. Als je fytolicentie eind volgend jaar vervalt, besteed je hier beter de komende maanden de nodige aandacht aan. Probeer nog het resterende aantal vormingsactiviteiten te volgen zodat je fytolicentie automatisch verlengd kan worden. Algemeen advies is om het minimum aantal te volgen  vormingsactiviteiten te spreiden over de zes jaar dat je fytolicentie geldig is. Op deze manier blijf je goed op de hoogte van de snel veranderende middelen, technieken en regelgeving omtrent gewasbescherming in uw sector(en)!