Menu

Voor iedereen die niet kan telewerken is een attest vereist

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

In het ministerieel besluit van 1 november over dringende maatregelen om de verspreiding van het Covid-19-virus te beperken, wordt gesteld dat telewerk in principe verplicht is. Dit is de regel. 

 

 

 

 

Hiervan kan alleen worden afgeweken wanneer telewerk onmogelijk is omwille van de aard van de functie of omwille van de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Heel wat activiteiten in de landbouw, tuinbouw en de tuinaanleg vallen onder deze uitzondering. 

In situaties waar telewerk niet mogelijk is, moeten de regels op het vlak van social distancing en de veiligheidsvoorschriften die voorkomen in de Generieke Gids van de FOD Waso en in de checklists die gelden voor de sector, nageleefd worden. Je vindt deze checklists nog eens hier

Aan alle werknemers die niet kunnen telewerken moet een attest bezorgd worden dat bevestigt dat de aanwezigheid van de werknemer op de arbeidsplaats noodzakelijk is. 

Volgens Binnenlandse Zaken moet een dergelijk attest ook afgeleverd worden voor functies waarvoor het evident is dat de aanwezigheid van de werknemer op het arbeidsplaats nodig is. 

Bijgevolg moet ook aan iedere werknemer uit de landbouw, tuinbouw en tuinaanleg een dergelijk attest op naam afgeleverd te worden. 

Download hier het modelattest.

 

Heb je nog vragen? 

Contacteer het AVBS-secretariaat op 09/ 326 72 10 of mail naar corona@avbs.be.
We zijn bereikbaar van 9 tot 16.30 uur. Raadpleeg de FAQ in het onderwerp Coronaveilig werken