Menu

Waarom een PAS-bezwaar indienen?

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Momenteel loopt het openbaar onderzoek voor de Programmatische Aanpak Stikstof (kortweg: PAS). Dit stikstofakkoord spaart bijna niemand. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk bedrijven een persoonlijk bezwaar indienen, met daarin het effect van de maatregelen op hun werking en ontwikkelingskansen. Ook je buren, vrienden en familieleden kunnen een bezwaar indienen, dat ze kunnen opstellen met de sympathisantentool. Dien jouw bezwaar ten laatste in op vrijdag 17 juni bij jouw gemeentebestuur.

 

 

Hoe? 

Je kan je bezwaarschrift bezorgen via mail of via de post (best aangetekend), of je kan het gewoon gaan afgeven op het gemeentehuis. Welke manier je ook kiest, vraag steeds een ontvangstbewijs. 

Inhoud? 

Het is wat laat om nog een afspraak te maken met een van onze consulenten om je te helpen. Met de Boerenbond-tool kan je je eigen situatie aftoetsen. Je vindt daar ook argumenten die je eigen argumentatie mee kunnen ondersteunen. 

Bezorg nu jouw persoonlijk bezwaarschrift aan je gemeente

 

Nog tot 17 juni kan je als landbouwer (www.boerenbond.be/bezwarenPAS) of als sympathisant (www.boerenbond.be/bezwaarschriften-sympathisanten) een voorbeeld van bezwaarschrift via de tool op de Boerenbondwebsite maken. Na het opmaken van je bezwaarschrift, als landbouwer of als sympathisant, is het belangrijk om dat ook effectief in te dienen bij je gemeente. Enkel zo telt jouw stem!

De tool maakt enkel een voorbeeld van je bezwaarschrift op. We willen er dan ook graag op wijzen dat het openbaar onderzoek volgende week vrijdag (op 17 juni) afloopt. Vergeet dus zeker niet jouw bezwaarschrift aan jouw gemeente te bezorgen vóór 18 juni. Dat moet je dan ook zelf doen.

Hoe dien je je bezwaarschrift in?

Er zijn verschillende manieren om je bezwaarschrift aan de gemeente te bezorgen. Welke wijze je ook kiest, denk eraan om een ontvangstbevestiging te vragen. Zo kan je later te alle tijde aantonen dat je bezwaar aantekende. De opties die je kan gebruiken zijn:

  • Per mail: vraag in je mail om per kerende een ontvangstbevestiging te bezorgen (en volg dit op);
  • Per aangetekende brief;
  • Ter plaatse afgeven: vraag ter plaatse een ontvangstbevestiging met stempel.

Jouw bezwaarschrift is tijdens het openbaar onderzoek PAS enkel geldig als het ook correct aan je gemeente voor 18 juni werd bezorgd.

Hieronder vind je een voorbeeld van een begeleidende brief om in te vullen en bij je bezwaarschrift te voegen.

 

Hieronder vind je de (mail)adresgegevens per gemeente waar je je bezwaarschrift naartoe moet sturen.

 
 

Graag verwijzen wij u door naar de Boerenbondwebsite voor de uitgebreide informatie over het PAS: