Menu

Wat is er veranderd sinds 1 januari 2020?

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Een nieuwe start is een nieuw begin, en dat geldt ook voor de regelgeving in de  sierteeltsector. Particulieren mogen geen synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruiken en brandstoffen worden iets duurder. Voor nieuwe aanhangwagens is een  Europees gelijkvormigheidsattest nodig.

 

 

Duurdere brandstoffen

Het aandeel van biobrandstoffen in diesel en benzine is vanaf 1 januari 2020 licht gestegen. De prijs aan de pomp is daardoor ook licht gestegen met ongeveer 2 cent per liter. Een Europese richtlijn verplichtte de lidstaten om het aandeel biobrandstof in diesel en benzine te verhogen tot 8,5 %. België gaat nog een stap verder: in ons land zullen diesel en benzine voor 9,6 % aan biobrandstoffen moeten bevatten. Daarnaast speelt ook een tweede Europese richtlijn mee, die de lidstaten verplicht om de CO2-uitstoot door brandstoffen met 6 % te doen dalen in 2020.
De nieuwe wetgeving is ook van toepassing op het niet-wegtransport (zogenaamd off-road), waaronder de rode diesel voor de landbouwsector. Voor de rode landbouwdiesel wijzen berekeningen uit dat de omzetting van de richtlijn zich vertaalt in een stijging van de maximumprijs van ongeveer 3 eurocent per liter (BTW niet inbegrepen). De aangepaste maximumprijzen voor rode diesel vind je op www.petrolfed.be, de website van de Belgische petroleumfederatie.

 

Europees gelijkvormigheidsattest

Als je vanaf 1 januari 2020 een nieuwe landbouwaanhangwagen koopt en in gebruik neemt, heb je een Europees gelijkvormigheidsattest (Certificate of Conformity of COC) nodig. Ga bij aankoop dus  steeds na of je van de verkoper de juiste documenten krijgt. De nieuwe eisen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verhogen en passen binnen Europese regelgeving. Het voordeel van deze aanpak is dat deze voertuigen onmiddellijk een Europees statuut krijgen en er dus minder problemen ontstaan wanneer er over de landsgrenzen heen verhandeld wordt. De nieuwe eisen zijn van toepassing op tractoren op wielen (categorie T), tractoren op rupsbanden (categorie C), aanhangwagens (categorie R) en verwisselbare getrokken machines (categorie S). De nieuwe eisen zijn niet van toepassing op volledig gedragen machines zoals rotoreggen, cultivators, frezen ...


Geen synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen voor particulieren

Het gebruik van synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen door particulieren is vanaf 1 januari 2020 verboden. Eerder was het gebruik van totaalherbiciden op basis van glyfosaat ook al verboden voor particulieren. Niet-professionele gebruikers die nog een voorraad onkruidbestrijdingsmiddelen staan hebben, mogen die niet meer gebruiken. Het toezicht op het verbod zit vervat in het milieuhandhavingsbeleid waardoor de gemeente en de lokale politie kunnen optreden. Op basis van dit besluit kunnen alleen nog onkruidbestrijdingsmiddelen met een laag risico of die een werkzame stof van natuurlijke oorsprong bevatten verkocht worden aan en gebruikt worden door niet-professionele gebruikers. Voor de professionele gebruiker met een fytolicentie is er geen verbod op het gebruik van totaalherbiciden of synthetische onkruidverdelgers.