Menu

Wat heeft het actieplan sociale fraudebestrijding dit jaar nog in petto?

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

De sociale inspectie voert ook dit jaar weer een aantal controles uit in het kader van de strijd tegen sociale fraude. Op 21 september 2018 zullen er flitscontroles plaatsvinden in de land- en tuinbouwsector. 

Deze controles focussen voornamelijk op :
✔    het zwartwerk en illegale tewerkstelling
✔    het bijhouden van sociale documenten
(arbeidsreglement en de verplichte bijlagen, arbeidsovereenkomsten,  …)
✔    de Dimona-aangifte
✔    de arbeidsongevallenverzekering
✔    de schijnzelfstandigen

Elke auditeur kan in zijn of haar gerechtelijk arrondissement echter rekening houden met eigen prioriteiten.

Deze controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Ze worden voorafgaandelijk en tenminste 2 weken op voorhand gepubliceerd op de website van de SIOD met een bijhorende checklist. Zo kunt u als werkgever nagaan wat er zeker gecontroleerd zal worden en krijg je ook de kans om je, indien nodig, nog in regel stellen.
 
Achteraf zal er een evaluatie gebeuren van de vastgestelde inbreuken en de mogelijkheden die gegeven werden om dit recht te zetten. De betrokken inspectiediensten zullen daartoe een maand na datum minstens nog een administratieve controle uitvoeren door in de beschikbare databanken na te gaan of deze fouten zijn rechtgezet.
 
Het informatief en preventief karakter neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten bij een eventuele vaststelling van zwaarwichtige inbreuken ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen kunnen optreden en, indien nodig, verbaliseren.

Controles in de land – en tuinbouwsector
In 2018 moeten er daarnaast ook minstens 100 controles worden uitgevoerd in de land -en tuinbouwsector. Deze controleacties zullen voornamelijk mogelijke illegale tewerkstelling, schijnstatuten, valse detachering en onwettige terbeschikkingstelling viseren. Er werd daarvoor een plan voor eerlijke concurrentie (PEC) afgesloten op 17 februari 2017.

Bereid je voor op een controle
Ben je niet zeker of je wel met alles in orde bent en wil je voorbereid zijn op een eventuele controle? Neem dan zeker ook contact op met Acerta Legal Consult om de belangrijkste punten waarop de inspectiediensten controleren, vooraf te laten controleren. Dit kan telefonisch op 016 24 23 54 of via e-mail: legal.consult@acerta.be.