Menu

Wat met een oriënterend bodemonderzoek via OVAM?

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

De Vlaamse regering besliste om tegen 2036 te starten met de sanering van alle historisch vervuilde gronden. Ook sommige land- en tuinbouwers bezitten een risicogrond waardoor ze een eenmalige of periodieke onderzoeksplicht hebben. Wat moet je doen als je hierover een brief van OVAM gekregen hebt?

In Vlaanderen zijn nog heel wat gronden mogelijk historisch verontreinigd. Daarom besliste de Vlaamse regering om alle risicogronden in kaart te brengen en tegen 2036 te starten met de sanering ervan. Volgens schattingen zijn er ruim 80.000 risicogronden, waarvan er op dit ogenblik ongeveer 40.000 zijn onderzocht.

Ook sommige land- en tuinbouwers bezitten een risicogrond waardoor ze een eenmalige of periodieke onderzoeksplicht hebben.

Heb je een brief gekregen van OVAM in verband met een oriënterend bodemonderzoek? Je kan hierover via AVBS-Boerenbond advies krijgen.

In eerste instantie is het belangrijk om na te gaan of je vergunningstoestand, opgenomen in de gemeentelijke inventaris, nog wel overeenkomt met de feitelijke situatie op het terrein want dit bepaalt of je effectief zo'n onderzoek moet laten uitvoeren. Als toch blijkt dat je een oriënterend bodemonderzoek (OBO) moet uitvoeren, is het goed om bij verschillende bodemdeskundigen een offerte op te vragen. Prijzen kunnen immers verschillen.

Heb je vragen over het al dan niet moeten uitvoeren van een OBO of wil je hulp bij het aanvragen van een OBO, neem dan contact op met het AVBS-secretariaat.