Menu

Samen voor een gedragen MAP 7

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Net als Boerenbond wil AVBS niet onderhandelen over het niet-overlegde, onhaalbare voorstel van MAP7, dat iets meer dan 2 weken geleden werd bezorgd aan de sector. De mening dat dit geen basis kan zijn voor een constructief overleg, wordt ook gedeeld door de andere landbouworganisaties en de brede voedselketen. We werken dan ook actief samen om concrete voorstellen voor een nieuw MAP 7 op te stellen.  

 

Vorige week vond, op initiatief van de landbouworganisaties, een overleg plaats met een grote groep van partners uit de lokale voedselketen, om zich te buigen over concrete voorstellen voor een betere waterkwaliteit. Naast AVBS en Boerenbond hebben ABS, Groene Kring, Jong ABS, Belgapom, Vegebe, Ingro, VBT, Vegaplan, BCZ, Febev, Fevia Vlaanderen, Fedagrim, Fegra, Landbouwservice, BFA, CBB en Subel de handen in elkaar geslagen om te werken aan haalbare oplossingen. Die samenwerking tussen verschillende organisaties doorheen de voedselketen om tot een gedragen MAP te komen is nodig, want het plan zoals het nu voorligt zou enorme gevolgen hebben op zowel de plantaardige als dierlijke productie, het inkomen van onze land- en tuinbouwers en de leefbaarheid van de ganse sector. Bovendien zou zo een ongebalanceerd plan een zeer zware impact hebben op sierteelt en boomkwekerij op de voedselproductie, en op de verwerkende sector, toelevering en handel in Vlaanderen. 

Het eerste gezamenlijke overleg tussen de voedselketenpartners bewees dat de keten constructief wil meewerken aan verdere maatregelen die moeten leiden tot een Mestactieplan dat een breed draagvlak heeft binnen de sector en de Vlaamse voedselproductie verder verankert, met een betere waterkwaliteit als resultaat. Er wordt dan ook hard gewerkt om tot een evenwichtig voorstel te komen waarin de hele keten zich kan vinden en wat we daarna zullen voorstellen aan het beleid. 

Aangezien het kabinet Omgeving en de VLM hebben aangegeven open te staan voor de voorstellen vanuit de keten zijn we op 8 november ingegaan op de uitnodiging van de VLM om voor de eerste maal bijeen te komen om werkafspraken te maken met het oog op verder inhoudelijk overleg. We hopen dat het overleg om tot een gedragen Mestactieplan te komen een eerlijke kans zal krijgen en de stem van de agrovoedingssector duidelijk gehoord zal worden.

Herbekijk de webinar: infovergadering MAP7

Hallucinant en verbijsterd. Dat was onze eerste reactie toen we het ontwerp van MAP7 voor het eerst te zien kregen. Met het plan wordt onomwonden gesteld: er is géén plaats meer voor de land- en tuinbouw in Vlaanderen. Op het voorstel kwamen veel reacties en kreeg onze duurzame land- en tuinbouwsector veel bijval.

Op ons webinar Infovergadering MAP7 gaven we meer tekst en uitleg. "Eerst klonk het: "Er is niet veel marge om te wijzigen", en later : "Het is maar een voorstel". We aanvaarden de uitgestoken hand, als die tenminste eerlijk is én haalbare oplossingen kan bieden", aldus Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

Het webinar werd georganiseerd voor Boerenbondleden, leden van Groene Kring én Ferm voor Agravrouwen. "We gaan verder in overleg met onze ketenpartners en het ABS. Onder meer om de impact van dit plan te becijferen." Meer dan 1.000 leden volgden het webinar, dat je hieronder kan herbekijken.

Hieronder vind je de presentatie.