Menu

Wees aandachtig voor coronaveilig werken op jouw sierteeltbedrijf

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Beste collega’s,


Wie begin dit jaar had voorspeld dat een pandemie ons economisch systeem in 2020 zou ontwrichten, zou meteen als doemdekker weggezet zijn.
Ook bij het afkondigen van de eerste lockdown-maatregelen ging men ervan uit dat een korte periode economische inactiviteit geen onoverkomelijk probleem zou zijn voor onze economie; herinner je het beeld van de V-curve. Intussen is voor de meeste mensen duidelijk dat vooral de neergaande lijn van die V steil is.

Toen op vrijdag 13 maart op de Nederlandse veilingen ongezien grote hoeveelheden bloemen en planten onder hun minimumprijs doorgedraaid en vernietigd werden, werd de kwetsbaarheid van de Europese sierteeltsector  pijnlijk duidelijk. Een prijsval is onvermijdelijk wanneer een bederfelijk product niet meer tot bij de consument  raakt of dreigt te raken. En dat is exact wat er gebeurde. Het grootste deel van onze nationale en internationale markt kwam zo goed als volledig tot stilstand.
Op het moment dat schrijnende beelden en getuigenissen de media haalden, zaten de frustraties hierover al zéér hoog. De continuïteit op veel sierteeltbedrijven was in gevaar.
AVBS en Boerenbond stelden meteen drie topprioriteiten: het open krijgen van de (thuis)markt, het voorzien in  een schaderegeling en het beschikbaar houden van arbeid.

Tuincentra konden vrij snel heropenen, althans in vergelijking met andere grote, niet- voedingsgerelateerde winkelcentra. Bloemenmarkten en bloemenwinkels werden langer hun normale werking ontzegd. Het gevoel leeft dan ook dat producten of producenten die het nauwst bij deze kanalen aansluiten, de slechtste cijfers zullen voorleggen.

Ook de schaderegeling is er gekomen via het Noodfonds Sierteelt (en Aardappelen) van de Vlaamse Regering. Hierover vind je verder in dit nummer meer uitleg. Bedoeling is dat de uitbetalingen nog voor het einde van dit jaar gebeuren. Wij danken minister Crevits en bij uitbreiding alle leden van de Vlaamse Regering voor deze  steunmaatregel die ongetwijfeld veel bedrijven een hart onder de riem steekt.
Maar wat tot nu toe bereikt is, verliest een deel van zijn nut als wij zelf niet voldoende aandacht hebben voor veilig werken op onze bedrijven. Samen met de sociale partners zijn er zogenaamde veiligheidsfiches opgesteld die binnen PC 145 van kracht worden. Deze fiches leggen onmiskenbaar een bijkomende last op aan de werkgevers, maar bieden anderzijds ook gemoedsrust. Zij zijn namelijk ook besproken met de FOD Waso (Welzijn op het Werk) en de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Ze bevatten een aantal concrete richtlijnen die een leidraad zijn voor iedere werkgever. Tegelijk vormen ze de toetssteen voor de externe preventiediensten en sociale inspecteurs bij het beoordelen van de genomen maatregelen op bedrijfsniveau.

Covid-19 heeft op korte tijd onze manier van leven, werken en ‘samenzijn’ grondig dooreengeschud. Vele evenementen, manifestaties, bijeenkomsten en vergaderingen zijn afgelast, uitgesteld of krijgen een digitale editie. Zo is ook najaarseditie van Florall afgelast, net als alle beurzen in Nederland. De meeste beurzen en sociale evenementen komen ongetwijfeld terug. Een aantal andere zaken daarentegen, zoals online vergadertechnologie, zal mogelijk een meer blijvend karakter krijgen. Vermoedelijk schakelt nu ook de digitalisering van de sierteeltketen een versnelling hoger.

Ik wens jullie allen een goed najaarsseizoen, dat liefst niet meer doorkruist wordt door allerlei gezondheidsmaatregelen.