Menu

Xylella fastidiosa aanpakken

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Na overleg met telers en handelaars in waardplanten van Xylella zet AVBS in op een integrale ketenbewaking. Om Xylella in België te vermijden vragen we te werken in drie stappen, waarin ook de wettelijke procedure is ingebouwd, maar waar we ook iets verder gaan om de risico’s verder te verkleinen. Naast het verplichte plantenpaspoort kan je als handelaar ook vragen naar officiële labotesten, snelle zelftesten en inzetten op de bestrijding van de vectoren. AVBS onderzoekt momenteel een groepsaankoop voor de sneltesten op Xylella.

Communiceer met je leverenciers uit Zuid-Europa

AVBS stelt voor om onderstaande communicatie aan te passen op maat van je bedrijf, gericht naar de leveranciers van de grootste waardplanten van Xylella in Zuid-Europa. Hoe meer bedrijven deze principes toepassen, hoe beter we de keten rond Xylella sluiten. Je kan onderstaande modelbrief vertalen in de taal waarin je communiceert met je leveranciers in (Zuid)-Europa.

“Beste leverancier,

Vorig jaar werd Xylella gevonden in België, Frankrijk en Nederland, naast de bestaande uitbraken in Spanje en Italië. De lokale fytosanitaire diensten staan samen met het EPPO voortdurend op scherp en zullen meer inspecties uitvoeren in boomkwekerijen, distributiecentra, tuincentra, winkels en plantages. Om het risico zo veel mogelijk uit onze activiteiten te halen, sturen we deze brief als een oproep tot actie.

Het komende jaar zal zeer uitdagend zijn om het vertrouwen te behouden in xylella-risicovolle gewassen zoals olijven, oleander, Polygala, rozemarijn, Laurier, Quercus ilex enz... Ook de gevolgen van een detectie zijn verwoestend voor consumenten, handelaren, bedrijf en teler. Het is dus in het belang van iedereen die betrokken is bij onze onderneming om zoveel mogelijk bij te dragen. We moeten het probleem op de meest professionele manier aanpakken om dit vertrouwen te bevestigen en alle mogelijke maatregelen implementeren om dit te bereiken.

Daarom hebben we deze maatregelen vanaf begin 2019 geïmplementeerd:

1. Officiële laboratoriumtesten

Elke teler die Xylella-vectorplanten in zijn assortiment heeft, moet een officiële laboratorium-analyse maken die de aanwezigheid van Xylella uitsluit. De test mag niet ouder zijn dan 3 maanden vóór het laden. De test die we sterk aanbevelen is de PCR-test, omdat deze test is goedgekeurd door de EU en alle fytosanitaire diensten. We raden ten sterkste aan dat telers die de test nog niet hebben gedaan de test uiterlijk in januari uitvoeren. Testen met ELISA zijn niet geschikt voor planten zonder symptomen van bladverbranding. Telers die deze analyse niet kunnen weergeven, worden niet geregistreerd in onze offertedatabase.

2. Snelle test AMPLIFY RP door AGDIA

Om het risico van het verzenden van geïnfecteerde planten te elimineren, moeten de telers voor elke belading van Xylella fastidiosa-vectorplanten een sneltest uitvoeren en ons het resultaat toesturen. ls de test niet uitgevoerd, dan worden de planten niet verzonden. We staan erop de AMPLIFY RP van AGDIA te gebruiken omdat deze test werd geëvalueerd en equivalent bevonden aan de standaard PCR door ILVO, een Europees referentielaboratorium en door andere EU-laboratoria. We zullen dezelfde testkit gebruiken op ons bedrijf en onze klanten zullen het ook gebruiken.

Het is een vereenvoudigde PCR-test die zal worden vermeld in het EPPO-diagnoseprotocol en het geeft een resultaat binnen 20-30 minuten. Bovendien is het gemakkelijk te gebruiken en betaalbaar. (Zie bijlage voor meer informatie – RPA PPT 5.pdf)

3. Controle en bestrijding van de vector (Philaenus spumarius)

We dringen er bij alle telers op aan zeer alert te zijn om de drie belangrijkste vectorinsecten op de kwekerij te vermijden: philaenus spumarius, Neophilaenus campestris & cicadela viridus. We vragen alle mogelijke waarnemingen te doen om deze insecten te bestrijden. We vragen de telers ons te vertellen welke behandeling ze op welke tijdstippen tegen het insect gebruiken. Vanwege verschillen in erkende gewasbeschermingsmiddelen per land is het mogelijk dat niet elk product in elk land beschikbaar is. Neem in elk geval contact op met uw technisch adviseur of neem met ons contact op voor meer technische informatie.

Ik ben ervan overtuigd dat we dit samen aankunnen en we erin zullen slagen om een win-winsituatie en een duurzame samenwerking voor de toekomst te creëren.

Met vriendelijke groeten,

Bedrijfsleider

 

Zoals je ziet zet AVBS ook sterk in op een sneltest, waarvan we de prijzen op vandaag ook al kennen. Momenteel onderzoekt AVBS of we via een groepsaankoop een korting kunnen krijgen. Heb je hier interesse in, dan mag je uw bedrijfsgegevens doorgeven aan hilde.van.elsuwe@avbs.be. Weet dat er nog andere sneltesten zijn, maar na overleg met verschillende stakeholders hebben we gekozen om voor deze test te kiezen en hiervoor ook een groepsaankoop te onderzoeken. Bij een succesvolle groepsaankoop engageert AVBS zich ook om de juiste opleiding te voorzien, omdat de test natuurlijk staat of valt bij het correct nemen van de stalen en het correct uitvoeren van de analyses.