Menu

Xylella Fastidiosa op lavendel in Zuid-Frankrijk

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

 

 

 

 

 

 

 

 

In Occitanië, de streek in Zuid-Frankrijk met als hoofdplaats Toulouse is tijdens een routinecontrole Xylella Fastidiosa teruggevonden op lavendel (Lavendula x intermedia ‘Grosso’). De vondst gebeurde in een kwekerij
die ook aan particulieren verkoopt. De overheid spreekt van een uitbraak, waardoor strenge maatregelen
van kracht werden. Alle verkoop op het bedrijf werd onmiddellijk geblokkeerd, en het gehele terrein werd
behandeld. Een straal van 2,5 km rond het bedrijf werd afgebakend, waarin nu getracht wordt door monitoring
en rooien de verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

In 2015 werd voor het eerst Xylella teruggevonden in Frankrijk, twee jaar nadat de bacterie in Italië werd
teruggevonden. Corsica en de regio Provence-Alpen Côte d’Azur worden beschouwd als geïnfecteerde zone.
Sinds 2015 zijn al meer dan 50.000 stalen onderzocht, waarvan 2,8% positief. De bacterieziekte komt voor in
meer dan 300 plantensoorten uit 63 botanische families en is onbehandelbaar. Onder andere Lavendula en
Prunus behoren tot de meest gevoelige soorten. Bij een uitbraak gelden strenge noodmaatregelen.

De meest efficiënte weg voor de verspreiding over lange afstand is handel en transport van besmette planten.
Veel voorkomende symptomen zijn een verdroging van het blad en afstervende takken, planten en bomen. Wees
extra alert op aankoop van zeer vatbare waardplanten uit risicovolle gebieden. Overweeg de aankoop van een
sneltest, en neem direct contact op met het FAVV bij twijfel over een eventuele aantasting (meldingsplicht).