Menu

Terug naar Actualiteit >Zelf je medewerker opleiden met duaal leren

Alle regio's

Duaal leren is een volwaardige onderwijsvorm waarbij jongeren zowel op de werkvloer als op school evenwaardig vaardigheden verwerven. In het schooljaar dat nu start stappen heel wat BSO-opleidingen en enkele scholen die BuSO-onderwijs aanbieden mee in het systeem. Geïnteresseerde bedrijven kunnen een erkenning aanvragen.
 

 

Bij duaal leren verwerven jongeren vaardigheden zowel op de werkvloer als op school. Les- en werkcomponent vormen één geheel. Komend schooljaar zijn er heel wat scholen die met verschillende duale tuinbouwgerichte opleidingen binnen de derde graad BSO van start gaan. Ook enkele scholen van het BuSO-onderwijs bieden duaal leren aan.

Duaal leren

Bij een stage oefenen de studenten competenties in die ze al hebben geleerd tijdens de praktijklessen op school. Duaal leren gaat een stap verder. Het bedrijf, in het bijzonder de mentor die de jongere begeleidt op het bedrijf, zorgt dat de jongere competenties aanleert op het bedrijf. De mentor leert de jongere het beroep aan, volgt deze op, stuurt bij en evalueert. De evaluatie gebeurt samen met de begeleider op school. De mentor heeft dus een grote inspraak in het eindresultaat.

Voltijds secundair onderwijs

Duaal leren is voltijds secundair onderwijs. School en werkvloer moeten samen zorgen dat de jongere op het einde van het traject alle competenties aangeleerd en verworven heeft en er op geëvalueerd wordt. Per opleiding is er een standaardtraject duaal leren ontwikkeld, dat gebaseerd is op één of meerdere beroepskwalificaties. Daarin worden alle competenties en activiteiten opgesomd die een werknemer die dit beroep uitoefent onder de knie moet hebben en welke kennis hij of zij moet verwerven. AVBS heeft al van bij de proeftrajecten volop meegewerkt aan de opstart van duaal leren, de beroepskwalificaties en de uitwerking van de standaardtrajecten.

Erkenning nodig voor bedrijven

Bedrijven die interesse hebben, kunnen een erkenning aanvragen. Deze is geldig voor vijf jaar. De erkenningsaanvragen verlopen digitaal via Syntra Vlaanderen (www.werkplekduaal.be). Voor de groene sectoren werd het Sectoraal Partnerschap Groene Sectoren opgericht, waarbij Eduplus de erkenning van de werkplekken opvolgt. Het voorzitterschap is in handen van AVBS. Bij interesse komt Eduplus langs voor uitleg en een screening. Op basis van het bedrijfsbezoek keurt het sectoraal partnerschap de erkenning al dan niet goed. Ook volgt het partnerschap het systeem van duaal leren verder op.

Overeenkomst tussen drie partijen

Er wordt een overeenkomst ‘alternerende opleiding’ (OAO) afgesloten met drie partijen. Het bedrijf neemt een jongere in dienst, die zich engageert om drie dagen per week te werken op het bedrijf en twee dagen naar school te gaan. De jongere krijgt een leervergoeding. Die is zodanig dat de kinderbijslag niet in het gedrang komt. De schooldagen zijn ook prestatiedagen. Als een jongere onwettig afwezig is op school krijgt hij voor die dag geen leervergoeding. Het bedrijf engageert zich om de jongere op te leiden en samen met de school het proces op te volgen. De school engageert zich om de schoolcomponent te organiseren voor de jongere en de werkplekcomponent op te volgen. Dat gebeurt met een trajectbegeleider die in nauw contact staat met de mentor.

Positieve ervaringen

Duaal leren is in Vlaanderen zeer succesvol van start gegaan in de sector van tuinaanleg en -onderhoud. We zien in de praktijk dat duaal leren een uitstekende manier is om een beroep te leren voor jongeren voor wie het niet evident is om voltijds op de schoolbanken te zitten. Heel wat bedrijven geven aan dat ze ‘hun leerling’ na de opleiding in dienst willen nemen.

Overzicht van de duale opleidingen in de  sectoren sierteelt en groenvoorziening

  • groenaanleg en –beheer duaal (BSO)
  • tuinaanlegger-groenbeheerder duaal (BSO specialisatiejaar)
  • medewerker groen- en tuinbeheer duaal (BuSO OV3)
  • assistent plantaardige productie duaal (BuSO OV3)
  • plant en milieu duaal (BSO).

Voor meer informatie over het behalen van een erkenning neem je contact op met EDUplus, Stephan Wullaert, stephan.wullaert@eduplus.be; T. 0477/77.29.88. Meer algemene informatie over duaal leren vind je op de website www.werkplekduaal.be.