De Kinder
Members only
12 okt

Eerste focus-boekhouding in de sierteelt

Kennis over de kostprijs en winstmarges van teelten is in de sierteelt essentieel om beslissingen te kunnen nemen.
florall
Members only
12 okt

Hoe doet de sierteelt het dit jaar?

Het aandeel van de sierteelt in de totale omzet van de Vlaamse land- en tuinbouwsector wordt in 2023 geraamd op 7,4%.
Bron: Pixabay
12 okt

Verzorg je mentaal welzijn

In de werking van Boerenbond en AVBS is het welzijn van landbouwers één van de focuspunten.
Seizoenarbeid - foto Ivan De Clercq
Members only
10 okt

Positieve maatregelen voor de tewerkstelling in land- en tuinbouw

In het begrotingsoverleg zijn positieve beslissingen genomen in verband met de tewerkstelling in land- en tuinbouw.
Foto fytoproducten - foto PCS
09 okt

Erkende opleiding fytolicentie P2

Fytolicentie P2 - professioneel gebruik - theorie en praktijk in de sierteelt en groenvoorziening.
Dossier bloemenmengsels - foto Advanta
Members only
09 okt

Steeds op zoek naar nieuwe oplossingen

In gesprek met Erik en Karel (Advanta) over bloemenranden in de kwekerij en bloemenmengsels voor tuin en openbaar groen.
Reis Canada Boomtelers 2023 - foto Jan Vancayzeele
09 okt

Een eerste blik op Canada

In september brachten een 20-tal boomtelers en siertelers een bezoek aan hun Canadese collega's. Een verslag in 3 delen.
Bloemenborders - foto Hilde Van Elsuwe
Members only
09 okt

Bloemrijke randen en siertelers, een geslaagde match?

Studenten HoGent peilden bij siertelers naar hun ervaring met en hun kennis rond het gebruik van bloemrijke stroken.
Buitenbrengen azalea - Hortinno - foto Patrick Dieleman
Members only
05 okt

Flitscontroles in de groene sectoren

De SIOD zal dit jaar in oktober flitscontroles houden op de naleving van de sociale wetgeving.
Betere bedrijventerreinen met meer groen - foto Ivan De Clercq
05 okt

Betere bedrijventerreinen met meer groen

Green Cities project toont belang van vergroening van bedrijventerreinen.
Jarne on the road - grasdag - foto Jarne Depaepe
05 okt

Jarne on the road

Consulent Jarne trok naar de nationale grasdag op de dag dat studenten vanuit heel Vlaanderen kennis kwamen opdoen.
Four Oaks - stand VLAM - foto VLAM
05 okt

Vlaamse sierteelt op Four Oaks Trade Show

Vlam-groepsstand op Four Oaks Trade Show telt 11 Vlaamse sierteeltbedrijven.