Menu

Terug naar Kenniscentrum >Onderwerpen

Onderwerp, Fytowetgeving
Met de nieuwe plantengezondheidswetgeving wordt een plantenpaspoort verplicht voor alle planten bestemd voor opplant.
Onderwerp
Vanaf 14 december 2019 zijn planten bestemd voor opplant verplicht een paspoort te dragen bij verkoop aan een profession
Onderwerp, Fytowetgeving
Vorig jaar keek de dienst Toezicht Welzijn op het werk met een extra scherp oog naar de sierteelt.
Onderwerp, Varia
De Vlaamse sierteelt is niet onder één vlag te plaatsen. Een andere teelt is een andere sector. Dat betekent echter...
Onderwerp, Varia
2020 wordt opnieuw een Floraliënjaar. Floraliën Gent werkt hard aan de volgende grote editie in 2020 toe en heeft...
Onderwerp, Export
Schrijven over een onderwerp als Brexit terwijl er uur na uur wel iets wijzigt, is een uitdaging. Het komt bijna neer...
Onderwerp, Fytowetgeving
Het seizoen is volop op gang en dat gaat gepaard met controles van het FAVV. Want als operator bent u verplicht om o.a...
Onderwerp, Fytowetgeving
Bron: Fytoweb
Onderwerp, Management
In het voorjaar van 2018 organiseerde AVBS een SWOT-analyse over de Vlaamse sierteeltsector. Om los van het korte...
Onderwerp, Natuur/milieu
Bomen zijn een antwoord op de effecten van klimaatverandering in de stad.
Onderwerp, Fytowetgeving
De boomkwekerij kan heel wat schade oplopen door nematoden en organismen. De overheidsdiensten en...