Menu

Terug naar Kenniscentrum >Onderwerpen

Onderwerp, Fytowetgeving
Het seizoen is volop op gang en dat gaat gepaard met controles van het FAVV. Want als operator bent u verplicht om o.a...
Onderwerp, Fytowetgeving
De boomkwekerij kan heel wat schade oplopen door nematoden en organismen. De overheidsdiensten en...
Onderwerp, Natuur/milieu
De Europese Verordening 'exoten' is van kracht sinds 1 januari 2015.
Onderwerp, Preventie/veiligheid/verkeer
Tweedaagse opleidingen arbeidsveiligheid Bedrijfsleiders die ‘veilig werken’ op hun bedrijf in een bredere...
Onderwerp, Fytowetgeving...
De bijscholing voor de fytolicentie draait op volle toeren. Intussen weet ook iedereen dat je een fytolicentie nodig...
Onderwerp, MAP
Naast plantbehoefte en nitraatvoorraad in het voorjaar is de inschatting van de stikstofmineralisatie zeer belangrijk...
Onderwerp, Energie...
Om na te gaan of de nieuwe typen LVM- of ULV-apparaten werkelijk zo’n goede resultaten geven, werd een test...
Onderwerp, Varia
Spektakel met Vlaamse planten in de Floraliënhal, Citadelpark
Onderwerp, Management
Jaarcijfers 2015: afgeremd herstel in energie-intensievere sectoren - verdere moeilijkheden in de boomkwekerkij - minder
Onderwerp, Preventie/veiligheid/verkeer
De kilometerheffing voor vrachtwagens gaat van start op 1 april en vervangt het eurovignet. Hiermee trekt de Vlaamse...
Onderwerp, MAP...
Elke sierteler heeft de opdracht om zijn bemesting op dusdanige wijze te beredeneren dat er zo weinig mogelijk stikstof...
Onderwerp, Management
Hoe nadenken over je business?