Menu

Terug naar Kenniscentrum >Onderwerpen

Onderwerp, Fytowetgeving
Bron: Fytoweb
Onderwerp, Fytowetgeving
Met de nieuwe plantengezondheidswetgeving wordt een plantenpaspoort verplicht voor alle planten bestemd voor opplant.
Onderwerp, Export
Schrijven over een onderwerp als Brexit terwijl er uur na uur wel iets wijzigt, is een uitdaging. Het komt bijna neer...
Onderwerp, Management
In het voorjaar van 2018 organiseerde AVBS een SWOT-analyse over de Vlaamse sierteeltsector. Om los van het korte...
Onderwerp, Natuur/milieu
Bomen zijn een antwoord op de effecten van klimaatverandering in de stad.
Onderwerp, Fytowetgeving
Het seizoen is volop op gang en dat gaat gepaard met controles van het FAVV. Want als operator bent u verplicht om o.a...
Onderwerp, Fytowetgeving
De boomkwekerij kan heel wat schade oplopen door nematoden en organismen. De overheidsdiensten en...
Onderwerp, Natuur/milieu
De Europese Verordening 'exoten' is van kracht sinds 1 januari 2015.
Onderwerp, Preventie/veiligheid/verkeer
Tweedaagse opleidingen arbeidsveiligheid Bedrijfsleiders die ‘veilig werken’ op hun bedrijf in een bredere...
Onderwerp, Fytowetgeving...
De bijscholing voor de fytolicentie draait op volle toeren. Intussen weet ook iedereen dat je een fytolicentie nodig...
Onderwerp, MAP
Naast plantbehoefte en nitraatvoorraad in het voorjaar is de inschatting van de stikstofmineralisatie zeer belangrijk...
Onderwerp, Energie...
Om na te gaan of de nieuwe typen LVM- of ULV-apparaten werkelijk zo’n goede resultaten geven, werd een test...