Menu

Terug naar Onderwerp >1. Bemestingsonderzoek containerteelt boomkwekerij

1. Bemestingsonderzoek containerteelt boomkwekerijTerug naar Onderwerp >


Onderzoek uitspoeling nutriënten containerteelt

In 2014 werd in een eerste proefopzet bladvoeding op 3 gewassen in containerteelt toegepast in combinatie met omhulde traagwerkende meststoffen (=CRF): dit leidde tot een verminderde uitspoeling. In een nieuwe proefopzet met Prunus laurocerasus ’Otto Luycken’ en Elaeagnus x ebbingei worden bijkomende data inzake uitspoeling van nutriënten verzameld en wordt nagegaan of de eerdere resultaten kunnen worden bevestigd. Bijkomend wordt de toepassing van bladvoeding gescreend op een nieuwe reeks boomkwekerijgewassen.

Uittesten nieuwe gecoate meststoffen

In een proefopstelling met 3 testgewassen (Prunus laurocerasus ‘Otto Luycken’, Spiraea japonica ‘Firelight’, Hydrangea quercifolia) worden drie types gecoate meststoffen vergeleken met reeds bestaande gecoate meststoffen om zo het potentieel ervan na te gaan inzake effect op de plantgroei en kwaliteit en teelttechnische haalbaarheid. De proef wordt uitgevoerd in opdracht van een meststoffabrikant.

 

 

 

Uittesten van nieuwe meettechnieken

In een proefopstelling met 4 testgewassen worden situaties van mogelijk nutriëntentekort en -overmaat gecreëerd door de toediening van 4 bemestingsniveaus met CRF-meststoffen. Doel van de proefopzet is het zoeken naar bruikbare meettechnieken waarmee de nutriëntenopname in de boomkwekerij door de telers snel en eenvoudig gemonitord kan worden en er op termijn efficiënter kan bijbemest worden.