Menu

Terug naar Onderwerp >4. Fytotoxiciteitsstudie voor verschillende gewasbeschermingsmiddelen op o.a. Chamaecyparis

4. Fytotoxiciteitsstudie voor verschillende gewasbeschermingsmiddelen op o.a. ChamaecyparisTerug naar Onderwerp >


In opdracht van 2 fytobedrijven en op vraag van de Technische Comités van het PCS worden 5 veelbelovende gewasbeschermingsmiddelen, die hun effectiviteit hebben bewezen in andere sectoren, getest in een selectiviteitsproef (fytotoxiciteit) bij vijf sierteeltgewassen (Pelargonium, Azalea, Waldsteinia, Buxus en Chamaecyparis) in GEP-opstelling om een algemene erkenning in de sierteelt te bekomen.