Menu

Terug naar Onderwerp >5. Proeven Departement Landbouw en Visserij - PCS

5. Proeven Departement Landbouw en Visserij - PCSTerug naar Onderwerp >


De welbekende voormalige ADLO proefveldwerking wordt verder gecoördineerd door Pascal Braekman en Yvan Cnudde binnen het proefprogramma Boomkwekerij. Proeven worden aangelegd in functie van actuele problemen en noden in het kader van IPM; resultaten van de onkruidbestrijdingsproeven op bedrijven werden o.m. toegelicht tijdens geleide proefveldbezoeken voor bosboomkwekerij (22 juni) en sierboomkwekerij (10 juli).