Menu

Terug naar Onderwerp >6. Toepassing plantgroeiregulatoren voor groei- en bloeiregulatie

6. Toepassing plantgroeiregulatoren voor groei- en bloeiregulatieTerug naar Onderwerp >


Toepassing plantgroeiregulatoren op praktijkschaal

In 2013 werd een eerste oriënterende screeningsproef met plantgroeiregulatoren aangelegd op een reeks heesters met uiteenlopende doelstellingen (remming, vertakking, bloei). In 2014 werd een vervolgproef aangelegd waarbij rekening werd gehouden met de resultaten en bevindingen uit de eerste screeningsproef. In beide proeven werd het potentieel van groeiregulatoren aangetoond en dit is een eerste stap naar erkenning van deze producten in de boomkwekerij. In 2015 wordt de nawerking van de aangewende middelen uit de voorbije proef 2014 geëvalueerd. Daarnaast wordt een externe praktijkproef aangelegd waarbij de toepassingen met het meeste potentieel op grotere schaal worden getoetst.

Screening groeiregulatoren op nieuwe reeks gewassen

In 2015 worden de ‘betere’ toepassingen (4 handelsproducten toegepast aan dosis die beste resultaat gaf) uit de screeningsproef van 2014 getoetst op een nieuwe reeks gewassen; ook 2 bijkomende producten worden getoetst op de gewassen Camellia, Viburnum tinus, Hydrangea, Miscanthus, Panicum, Molinia en Festuca.

 

Habitusvorming: screening groeiregulatoren

Het probleem van een gerichte 'habitusvorming' van vooral laanbomen is een onderwerp dat al langer naar voor werd gebracht door de praktijk. Een oriënterende proefopzet wordt uitgezet op het gewas Prunus avium, waarbij het de bedoeling is de vorming van zijtakken te stimuleren op een bepaalde gewashoogte.