Menu

Terug naar Onderwerp >9. Enthoutpark

9. EnthoutparkTerug naar Onderwerp >


In 2009 werd op initiatief van het PCS een enthoutpark opgestart met nadruk op de opbouw van een collectie 'interessante en nieuwe' sierbomencultivars. Het doel van deze opzet is het aantrekken van nieuwe cultivars en de soortechtheid hiervan te verzekeren vooraleer deze bij het gros van de telers verspreid zijn. Door de aanplant van een beperkt aantal bomen wordt een beperkte hoeveelheid van vermeerderingsmateriaal voorzien voor verspreiding naar de sector. De inbreng van de sector wordt verzekerd door overleg binnen een werkgroep van telers.

Eind 2014 werd door de sector interesse getoond voor een verdere uitwerking van dit initiatief. Daarom werd dit voorjaar de werkgroep van telers bijeengeroepen, waarbij de verdere uitbouw van het enthoutpark werd besproken.