Menu

Aardgas, iets voor jou?

Terug naar Onderwerpen >
Regio's: 
Alle regio's
Sectoren: 
Alle sectoren
Thema's: 

In dit onderwerp

Aardgas, iets voor jou?
Minder uit dit onderwerp

Begin 2019 startte AVBS met een ledenvoordeel bij Fluvius.
Na verschillende succesvolle projecten die afgelopen jaar van het ledenvoordeel konden genieten, hebben AVBS en Fluvius de regeling geëvalueerd en bijgestuurd. Fluvius geeft een uitzonderlijke korting van 15% op de totale investeringskost, met een maximumbedrag van 40.000 euro voor de omschakeling naar een aardgasinstallatie en de noodzakelijke aardgasaansluiting. De actie loopt tot eind dit jaar of tot het premiefonds van Fluvius is uitgeput. Daarnaast kan je voor een deel van deze investering ook VLIF-steun aanvragen waardoor het zeker de moeite loont om de oefening eens te doen voor bedrijven die nog niet op het aardgasnet zijn aangesloten.

De wetgeving over luchtkwaliteit zal het in de toekomst moeilijk maken voor sierteeltbedrijven die stoken op zware stookolie, hout of steenkool. Het halen van de luchtkwaliteitsnormen is het knelpunt dat voortvloeit uit de Europese MCP-richtlijn. Voor nieuwe installaties zijn de emissiegrenswaarden onmiddellijk van kracht. Nieuwe installaties zijn installaties die op of na 20 december 2018 in bedrijf werden gesteld. Voor bestaande installaties gelden ze pas vanaf 1 januari 2025 (voor installaties van meer dan 5 MW) of 1 januari 2030 (voor installaties van 5 MW of minder). De emissiegrenswaarden hangen af van de gebruikte brandstof, het vermogen en het type van de installatie (ketel, motor). De MCP-richtlijn voorziet daarnaast nog een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor installaties met een beperkt aantal draaiuren (500 per jaar).

Meer info via deze link.

 

 

Meer informatie

Thema's: