Menu

ADLO demoproject 'arbeidsveiligheid in de tuinbouw'

Terug naar Onderwerp >

ADLO demoproject 'arbeidsveiligheid in de tuinbouw'Terug naar Onderwerp >

Op dinsdag 28 april was het de dag van de arbeidsveiligheid. Arbeidsongevallen en de preventie daarvan zijn een belangrijk aandachtspunt voor de land- en tuinbouwsector. Regelmatig worden wij geconfronteerd met jammerlijke incidenten, soms met dodelijke afloop. Elk ongeval is er één te veel. AVBS wil op dit vlak zijn steentje bijdragen. Op dit ogenblik loopt een ADLO-demoproject rond veiligheid in de tuinbouw, waarvan Boerenbond en AVBS de trekker zijn.

 

Auteur: Jan Vancayzeele

 

Boerenbond, AVBS, IDEWE en ILVO en gesteund door de Vlaamse overheid, zijn daarom in 2014 gestart met een ADLO Demoproject 'Arbeidsveiligheid in de tuinbouw. Hiermee willen we de sector bewust maken van de problemen, het thema bespreekbaar maken en ook zorgen dat het effectief wordt aangepakt. Het is niet de bedoeling om alleen te sensibiliseren. De nadruk ligt op het werken met machines. Dit is nog altijd een van de belangrijkste oorzaken van ernstige ongevallen. Het integreren van een arbeidsveiligheidsbeleid in de bedrijfsvoering is voor de sector essentieel.

Een beheersysteem voor ‘Preventie en Bescherming op het Werk’ op maat van de tuinbouwbedrijven moet de drempel verlagen om arbeidsveiligheid in de bedrijfsvoering te integreren. We werken binnen dit project de module arbeidsmiddelen (machineveiligheid) uit en het onthaal van personeel dat begint te werken op het bedrijf. Dit moet leiden tot veiliger werken met machines. Het beheersysteem zal binnenkort daarenboven uitgebreid worden met een ‘zelf-scan’. Door deze in te vullen krijg je meer zicht op wat er op jou bedrijf als eerste te doen staat. Daarnaast ontwikkelen en verspreiden we ook ondersteunend en sensibiliserend materiaal zoals veiligheidsfilmpjes die je kan gebruiken om risico’s duidelijk te maken aan (anderstalige) werknemers. Ook pictogrammen en een map waarin alles kan bijgehouden worden ter beschikking gesteld.

 

“Regelmatig zal je in ‘Sierteelt&Groenvoorziening’ ook de 'tips van de maand' zien verschijnen. Via deze korte tips wordt veiligheid elke keer weer onder de aandacht gebracht.”

 

Heractivering Preventagri

Via EDUplus en onze sociale sectorfondsen zal bovendien PreventAgri nieuw leven ingeblazen worden. PreventAgri werd opgericht door de overheid toen landbouw nog federale materie was. Bij de regionalisering van landbouw, veertien jaar geleden, doofde dit initiatief uit. Met de aanwerving van een aantal medewerkers en samenwerking met ILVO, Idewe, KBC Verzekeringen en andere willen we komen tot een actief en gedragen preventiebeleid in onze sectoren, niet alleen voor de werknemers, maar ook voor de zelfstandigen die daarin actief zijn.

Arbeidsveiligheid op de AVBS-website

Via onze website blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen van het ADLO Demoproject 'Arbeidsveiligheid in de tuinbouw’. Daarnaast kun je er terecht voor algemene informatie over het wettelijk kader. De CODEX voor het welzijn op het werk (4 augustus 1996) vormt de Belgische basiswet en is bepalend voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk op dat vlak. In het gedeelte ‘hoe er aan te beginnen’ wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je planmatig tewerk dient te gaan. Heel wat nuttige tips doen je nadenken bij diverse werkomstandigheden uit de praktijk. De rode draad is steeds ‘beter voorkomen dan genezen’. Bij nuttige documenten vind je naast de veiligheidsfilmpjes nuttige standaarddocumenten, pictogrammen, … Bij publicaties en nuttige websites vind je heel wat algemene en praktische documentatie over arbeidsveiligheid.

Demonstratiedagen arbeidsveiligheid

De wetgeving 'Welzijn op het werk' is enorm ingewikkeld en uitgebreid. Om er voor te zorgen dat je op het eigen bedrijf aan de slag kan, helpen wij je met verschillende vormingsmomenten om hier stap voor stap aan te beginnen. Deze lopen vanaf het najaar 2015 tot het voorjaar 2016. Op deze demoactiviteiten zal al het uitgewerkte materiaal ter beschikking gesteld worden. Hou zeker ‘Sierteelt&Groenvoorziening’ of de AVBS-website in het oog als je hieraan wil deelnemen! Met verschillende demodagen geven we je een eerste kijk op de wetgeving rond 'Welzijn op het werk'. In elke proeftuin, waaronder het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen, zal er een demodag doorgaan. Op deze manier wordt de sierteelt- en groenvoorzieningssector zeer specifiek behandeld.

De demodagen zullen opgesplitst zijn in twee delen. Tijdens het theoriegedeelte krijg je meer inzicht in de wetgeving en wordt toegelicht hoe wij vanuit het project een beheersysteem hebben opgesteld om zo makkelijk na te gaan of je in orde bent met deze wetgeving. We focussen daarna op 2 grote thema's: onthaalbeleid van nieuw personeel en machineveiligheid.

Een tweede gedeelte focust meer op de praktijk en bestaat uit een aantal workshops. Machines zullen met aandacht bekeken worden in verband met noodstop, beveiligingen, nulspanningsrelais,... Algemene veiligheidsaspecten op het bedrijf en onthaalbeleid komen ook aan bod. Tijdens deze workshop leer je instructies geven, hoe je alles duidelijk maakt aan je personeel, EHBO en noodprocedure, brandveiligheid, …

Doorlopend is er ook een beurs waar je allerlei handige tools kan krijgen die de veiligheid op je bedrijf verhogen. Denk hierbij aan pictogrammen, posters rond veiligheid en ergonomie, brochures, brandblusapparaten,…. Iedereen krijgt ook een handige veiligheidsmap mee naar huis waarmee je direct aan de slag kan gaan op je eigen bedrijf.

Tweedaagse opleiding arbeidsveiligheid

Natuurlijk is het niet zo eenvoudig om je bedrijf in één keer na een demodag in orde te brengen. Hier komt veel meer bij kijken. Het ‘beheersysteem arbeidsveiligheid’ bevat 24 modules die aandacht vereisen. Om je wegwijs te maken in dit systeem organiseren we een aantal tweedaagse opleidingen die je verder op weg kunnen helpen. Heb je interesse om deel te nemen aan dergelijke opleidingen neem dan contact op met AVBS.

Voor vragen of meer informatie contacteer AVBS-consulent Jan Vancayzeele via jan.vancayzeele@avbs.be