Menu

Terug naar Onderwerp >Autocontrole

AutocontroleTerug naar Onderwerp >


De Sectorgids werd geschreven door de sectororganisaties AVBS, ABS-VTU en FWA in samenwerking met Vegaplan en zal u helpen om een autocontrolesysteem op poten te zetten.

‘Autocontrole!‘ denkt u nu wellicht. Door het risico op plantenziekten in de sierteelt- en boomkwekerijsector zijn de telers wettelijk verplicht om een systeem op te zetten dat hen in staat stelt de risico’s te beperken.

U kunt ervoor kiezen om een controlesysteem (=ACS) op te zetten, (eventueel met behulp van de gids), maar om het niet te laten controleren door een derde persoon. U zal dan meer inspecties van het FAVV krijgen dan iemand die zijn systeem wel laat controleren en u betaalt ook een hogere bijdrage aan het FAVV (198 euro per jaar).

U kan ook (vrijwillig) kiezen om het systeem te laten controleren door een certificeringsinstelling (=certificatie) of door het FAVV (=validatie). Eens alle activiteiten op uw bedrijf gecertificeerd of gevalideerd zijn, betaalt u minder bij het FAVV (49 euro per jaar) en krijgt u minder FAVV-inspecties. Let wel, validaties door het FAVV komen zelden voor gezien ze deze controles gedelegeerd hebben naar de certificeringsinstellingen.

schema over de opties betreffende het laten controleren van het autocontrolesysteem (ACS)