Menu

Autocontrole

Terug naar Onderwerp >

AutocontroleTerug naar Onderwerp >

Autocontrole is het geheel van maatregelen die door de operatoren worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie die onder hun beheer vallen:

  • voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid;

  • voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van zijn producten, waarvoor het FAVV bevoegd is;

  • voldoen aan de voorschriften inzake traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften.