Menu

AVBS plant langetermijnacties voor performante sierteelt

Terug naar Onderwerpen >
Regio's: 
Alle regio's
Sectoren: 
Alle sectoren
Thema's: 

In het voorjaar van 2018 organiseerde AVBS een SWOT-analyse over de Vlaamse sierteeltsector. Om los van het korte termijn syndicalisme te kunnen werken worden een zestal acties uitgewerkt om op middellange termijn uit te voeren en de sector weerbaar te maken voor de toekomst.

Meer informatie

Thema's: