Menu

Barrières aanpakken voor export naar derde landen

Terug naar Onderwerp >

Barrières aanpakken voor export naar derde landenTerug naar Onderwerp >

Dat het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt, betekent niet dat export van bloemen en planten niet meer mogelijk is. Wel zorgt dit voor extra administratie, extra controles en extra kosten. We zetten de belangrijkste eisen en procedures - noem ze maar barrières – op een rijtje.

 

Exporteren naar landen die geen Europese lidstaat zijn, de zogenaamde derde landen, betekent dat er aan extra administratie en voorwaarden moet voldaan worden. Bedrijven met export naar derde landen zullen veel procedures allicht al kennen. Voor bedrijven die tot nog toe enkel met Europese lidstaten handel dreven, komen er heel wat nieuwe zaken. We zetten ze nog even op een rijtje.

FAVV – fytosanitair  

Een fytosanitair certificaat

Ladingen die naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken, zullen begeleid moeten worden door een fytosanitair  certificaat. Vóór vertrek van elke zending zal een controleur dus ter plaatse moeten komen voor het afleveren van een fytosanitair certificaat. Een aanvraag voor certificering moet minstens 48 uur op voorhand schriftelijk ingediend worden bij de lokale controle-eenheid (LCE) van het FAVV. De lokale FAVV-controleur bekijkt aan welke eisen je moet voldoen om dit certificaat af te leveren. Om problemen te vermijden is het interessant tijdig aan te geven  welke plantensoorten je exporteert naar het Verenigd Koninkrijk en rond welke periode. Mogelijk worden veldcontroles tijdens de groeiperiode vereist. Deze kunnen dikwijls niet meer tijdens het handelsseizoen gerealiseerd worden.

Welke extra eisen zal het Verenigd Koninkrijk opleggen?

Voor het afleveren van een fytosanitair certificaat moeten de planten aan bepaalde fytosanitaire eisen voldoen. Op dit moment is het nog zeer moeilijk in te schatten welke fytosanitaire eisen het Verenigd Koninkrijk zal opleggen voor elke plantensoort. De inschatting is dat er in eerste instantie strenge eisen zullen gelden voor de voornaamste waardplanten van Xylella fastidiosa. Daarnaast zullen extra eisen voor waardplanten van Cryphonectria parasitica (kastanjekanker), Thaumetopoea processionea (eikenprocessierups) en Phytophtora ramorum mogelijk volgen. Extra eisen zullen wellicht geleidelijk aan ingevoerd worden. AVBS volgt dit van kortbij op en streeft ernaar om zo snel mogelijk te schakelen indien er nieuwe eisen komen.

Hoeveel kost een exportcontrole?

Het basisbedrag voor het opstellen en afleveren van een eerste certificaat bedraagt 48,09 euro. Dat dekt de prestatie van een half uur per certificaat. Bijkomende prestaties worden verrekend aan 32,18 euro per begonnen bijkomend halfuur (kan dienen voor voorafgaande documenten - overeenstemmingen – of materiële controle). Indien ook een veldinspectie zou nodig zijn tijdens het groeiseizoen, dan is het tarief daarvoor 26,83 euro per aangevat half uur per persoon.

Gaat het verplicht fytosanitair certificaat voor alle planten in op hetzelfde moment?

Neen, vanaf 1 januari 2021 moeten alle planten bestemd voor opplant ingevoerd worden met een fytosanitair certificaat. Deze planten moeten vooraf aangemeld worden en zullen een documentaire, identiteits- en fysieke controle ondergaan die dus op de plaats van bestemming kan gebeuren. Vanaf 1 april wordt de lijst met gereglementeerde planten en plantaardige producten uitgebreid met onder andere fruit, snijbloemen, zaden & granen. Vanaf 1 juli zullen de Britten nog een versnelling hoger schakelen en het aantal controles en inspecties nog verder opdrijven. Wat dit juist inhoudt, is nog niet duidelijk.

Douaneformaliteiten

Hoe breng ik de douaneformaliteiten in orde?

Op douaneniveau betekent een export naar een derde land dat je moet voldoen aan enkele douaneformaliteiten. Zo moet je de verhandelde goederen steeds aanbieden met een uitvoeraangifte. Voor het opstellen van een uitvoeraangifte heb je in eerste instantie een EORI-nummer nodig. Specifiek voor een verzending moet je beschikken over een factuur van de zending en een fytosanitair certificaat. Daarmee kan er op zijn beurt een douaneaangifte gebeuren.
In principe kan je de douaneaangifte zelf afhandelen via de douaneapplicatie PLDA. Een dergelijke aangifte is echter complexe materie. AVBS raadt aan om te werken met een douanevertegenwoordiger. Ook gebeurt de aangifte vaak via de transporteur. Ga dus zeker tijdig op zoek naar een douanevertegenwoordiger zodat deze procedure vlot kan verlopen.  

Douanelaad- en losplaats aanvragen

Bij regelmatige uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk wordt een douanelaadplaats aanbevolen. Wanneer regelmatig vanop het bedrijf goederen rechtstreeks worden uitgeleverd, kan het interessant zijn voor het bedrijf een goedgekeurde plaats voor lading aan te vragen. Een laadplaats moet aan een aantal voorwaarden voldoen, maar de aanvraagprocedure is vrij eenvoudig en de vergunning is gratis.

CC-karren of leeggoed aanmelden?

Bij vervoer van goederen zoals bloemen en planten horen uiteraard ook verpakkingsmiddelen, CC–karren of trays die zoals gewoonlijk moeten terugkeren naar België. CC-karren of andere materialen kunnen zoals gewoonlijk wel op de factuur vermeld worden maar moeten niet afzonderlijk op het douaneformulier vermeld worden. Bij terugkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk kunnen deze aangegeven worden onder een afzonderlijke code ‘lege verpakkingsmiddelen’. Bij een controle door een douaneagent zal deze agent vaststellen dat het effectief om lege (herbruikbare) verpakkingsmaterialen gaat en niet om nieuwe goederen die uitgevoerd worden.

Gefaseerde invoering

De invoering van douaneformaliteiten en fysieke grenscontroles zou in drie fasen verlopen:

  • Vanaf 1 januari 2021 zijn alle invoertarieven van toepassing. Douanecontrole zal gebeuren met focus op alcohol, tabak en levende dieren.
  • Vanaf 1 april 2021 gaat ‘stage 2’ van start en worden alle producten van dierlijke oorsprong en plantaardige producten onderworpen aan een prenotificatie.
  • Vanaf 1 juli 2021 schakelt men nog een versnelling hoger en worden het aantal fysieke controles en inspecties verder opgedreven.

Deze controles zullen in vele gevallen moeten plaatsvinden bij grenscontroleposten (GCP). Extra controles kunnen zorgen voor langere transporten en wachttijden.

Invoerrechten

De invoertarieven die de Britten in het vooruitzicht zetten variëren tussen de sectoren, voor de sierteeltsector kunnen die oplopen tot 10%. Toch stelt men voor veel producten momenteel geen invoerrechten voorop. Uitzonderingen hierop zijn snijbloemen (8%), bloembollen (4,6 of 8% ) en behandelde bloemen voor boeketten (10%). Alle andere producten zoals boomkwekerij, jongplanten, kamerplanten … worden momenteel gevrijwaard van invoertarieven.

Miet Poppe, S&G10/2020