Menu

Beperkt tolwegennet

Terug naar Onderwerp >

Beperkt tolwegennetTerug naar Onderwerp >

De heffing is verschuldigd op bijna alle autosnelwegen, een beperkt aantal gewestwegen (13,7% van alle gewestwegen) en het Brussels binnenstedelijk wegennet. Aanvankelijk was het tolwegennet veel uitgebreider (zie kaart). Mee onder druk van Boerenbond heeft de Vlaamse regering haar initiële voorstel grondig bijgestuurd. 

Tabel. Tarieven kilometerheffing

EuronormAutosnelwegen drie gewesten  Binnenstedelijke wegen Brussel  
 3,5-12 ton12-32 ton> 32 ton3,5-12 ton12-32 ton> 32 ton
00,1460,1960,20,1880,2630,292
10,1460,1960,20,1880,2630,292
20,1460,1960,20,1880,2630,292
30,1260,1760,180,1630,2380,267
40,0950,1450,1490,1320,2070,236
50,0740,1240,1280,1090,1840,213
60,0740,1240,1280,0990,1740,203