Menu

Brede weersverzekering in de sierteelt

Terug naar Onderwerpen >
Regio's: 
Alle regio's
Sectoren: 
Thema's: 
Laatst aangepast: 
31 maart 2021

In dit onderwerp

Brede weersverzekering in de sierteelt
Minder uit dit onderwerp

Aandachtspunten bij het kiezen van een brede weersverzekering

✓ Vanaf welke weerparameters komt de verzekering tussen?
✓ Verzekeringen komen meestal maar tussen bij een schadedrempel van 20% Hoe wordt die bepaald?
✓ Is er een franchise/eigen risico?
✓ Is er een maximaal uitbetaald bedrag?
✓ Wordt ook kwaliteitsschade mee verzekerd?
✓ Welke periodes in het jaar worden verzekerd?
✓ Moeten alle teelten/percelen mee verzekerd worden?
✓ Hoe wordt de schade en het schadepercentage betaald?

 

Sinds begin 2020 doet de brede weersverzekering haar intrede. De brede weersverzekering moet het landbouwrampenfonds vervangen dat een snel uitdovend karakter krijgt om in 2025 helemaal te verdwijnen. Een premiesubsidie moet zorgen voor een vliegende start.

Die vliegende start is nodig om niet in een patstelling terecht te komen. Verzekeraars waren in het verleden niet happig om een verzekering aan te bieden omdat ze te weinig potentiële klanten zagen. En telers tekenden niet in op een brede weersverzekering omdat er geen aanbieders waren én omdat het rampenfonds een deel van de schade vergoedde. Nu het rampenfonds uitdooft, verandert de marktsituatie.

Zes weersfenomenen

Bij een brede weersverzekering kunnen ondernemers een openluchtteelt bij een private verzekeraar verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens zes weersfenomenen. Het gaat om vorst, storm en rukwinden, hagel, sneeuw- of ijsdruk, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte. Hitte op zich valt hier niet onder. Bijkomende weersfenomenen kunnen ook gedekt worden, maar dat hangt af van de specifieke verzekeraar.

Geen verzekering, geen rampenfonds

Een premiesubsidie moet land- en tuinbouwers overtuigen om de ‘switch’ naar een brede weersverzekering te maken. Vanaf 2020 tot en met 2022 kan je een subsidie ontvangen voor maximaal 65% van de verzekeringspremie. Vanaf 2023 is die premie gegarandeerd voor de grootste teelt, voor de bijkomende teelten hangt dit af van het beschikbare budget.
Naast de wortel, is er ook een stok achter de deur onder de vorm van het uitdovend rampenfonds. Wie tussen 2020 en 2025 nog in aanmerking wil komen voor vergoedingen uit het rampenfonds zal minstens 25% van het bedrijfsareaal moeten verzekeren. Een hoger verzekerd areaal betekent een hogere tegemoetkoming. Na 2025 stopt het rampenfonds helemaal.

Wie kan mij verzekeren?

Voor 2020 zijn vijf brede weersverzekeringen erkend. Het gaat om Vereinigte Hagel, de nv Hagelunie, MS AMLIN Insurance SE, KBC, Agriver & BFAO. Met dien verstande dat KBC Verzekeringen de brede weersverzekering aanbiedt van BFAO (voor de fruitteelt) en AgriVer voor de andere teelten. Bij een schadegeval staat de uitbetaling los van de erkenning als ramp door de overheid.

Subsidieaanvraag

De betalingsaanvraag gebeurt via een apart onderdeel binnen de verzamelaanvraag. Hierbij geef je als sierteler op met welke verzekeraar je een brede weersverzekering hebt afgesloten, voor welke openluchtteelten en op welke percelen.
De administratie zal vervolgens de betaalde verzekeringspremie rechtstreeks bij de verzekeraar opvragen. Daartoe moet je toestemming geven bij de verzekeraar bij het afsluiten van het contract. Controlerende instanties zullen de controles zo veel mogelijk bij de verzekeringsmaatschappijen uitvoeren. Enkel op verzoek moet je de individuele polis kunnen voorleggen aan de administratie. Na berekening van de tussenkomst zal de subsidie ten vroegste op het einde van het kalenderjaar betaald worden.

Meer informatie

Thema's: