Menu

Terug naar Onderwerp >Is certificatie voor de sectorgids interessant?

Is certificatie voor de sectorgids interessant?Terug naar Onderwerp >


 

Elk bedrijf moet voor zichzelf de afweging maken of certificatie voor de sectorgids interessant is. In eerste instantie is het aantrekkelijk omdat het kan leiden tot een verlaging van de FAVV-bijdrage (49 euro in plaats van 198 euro) maar je hebt hier enkel recht op als je je voor álle activiteiten op je bedrijf laat certificeren.

 

De eerste stap die je moet zetten, is telefonisch contact opnemen met het provinciaal kantoor van FAVV en vragen naar de geregistreerde activiteiten op jouw bedrijf. Je zou dit ook via internet kunnen opzoeken maar voorlopig lijkt dit jammer genoeg zelden tot resultaat te leiden. Uiteindelijk moet je een code krijgen die opgebouwd is uit 3 delen ‘PL…’, ‘AC…’ en ‘PR….’. Over het algemeen staan sierteeltbedrijven geregistreerd met een ‘AC64’ wat staat voor ‘productie’. Sommige bedrijven hebben daarnaast ook een ‘AC97’ wat staat voor ‘groothandel’. Volgende situaties zijn mogelijk:

  • Je staat bij FAVV enkel geregistreerd met ‘productie’ én je verkoopt ook enkel eigen geteeld plantmateriaal: certificatie voor sectorgids kan interessant zijn als het verschil tussen wat je uitspaart op je FAVV-bijdrage significant is ten opzichte van de kosten voor certificering.
  • Sta je bij FAVV geregistreerd met meerdere activiteiten (bijvoorbeeld naast ‘productie’ ook ‘groothandel’) dan moet je je voor álle activiteiten laten certificeren om van de verlaagde bijdrage te kunnen genieten. Maar er bestaat nog geen gids voor de handel in sierteeltproducten dus certificatie is op dit moment nog niet interessant tenzij je afnemer er expliciet naar vraagt.
  • Je verkoopt voornamelijk eigen plantmateriaal maar je bestelt soms kleine hoeveelheden bij om rechtstreeks weer door te verkopen (en zo een bestelling te vervolledigen). Dit betekent een extra activiteit op je bedrijf (handel) en betekent dat je ook deze activiteit moet laten certificeren waardoor het voorlopig niet interessant is, tenzij je afnemer er expliciet naar vraagt.
  • Is de handelsactiviteit op je bedrijf afgesplitst, dan kan het interessant zijn om het deel met enkel productie te laten certificeren.

De afwegingen hierboven zijn enkel gebaseerd op wat je geldelijk uitspaart. Het sluit niet uit dat de uitbouw van een doordacht en effectief fytosanitair beleid op elk bedrijf een noodzaak is. In die zin biedt de sectorgids sierteelt heel wat nuttige handvaten die je hierbij kunnen helpen.

 

Lees het volledige artikel uit Sierteelt&Groenvoorziening op 1 maart 2013: Sectorgids_SG4_01032013.pdf