Menu

Chinese TAIPEI

Terug naar Onderwerp >

Chinese TAIPEITerug naar Onderwerp >

Bij export naar landen buiten Europa is het belangrijk om te weten aan welke fytosanitaire eisen deze planten moeten voldoen. WTO-landen zijn bovendien verplicht om wijzigingen die mogelijks invloed hebben op de handel kenbaar te maken aan de andere landen. Hier vindt u de recentste meldingen over Chinese TAPEI (Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu)

Meer informatie via Nele Lauwers (nele.lauwers@avbs.be of 0474/31.76.84)