Menu

Terug naar Onderwerp >Chronologisch overzicht

Chronologisch overzichtTerug naar Onderwerp >


Van MAP 4 naar MAP 5

26/02/13

pre-werkgroep PCS; eerste oplijsting knelpunten (bemestingsverbod 1/1/2013)

13/05/13

bezoek van VLM-top aan boomkwekerij

13, 21 en 28/06/13

demonamiddagen ‘beredeneerd bemesten in vollegrondsierteelt’ van ADLO

19/09/13

opstart werkgroep met ADLO, PCS, AVBS en een 30-tal telers
 

11/10/13

werkgroep met Luc Gallopyn (VLM)

12/12/13

werkgroep met Toon De Keukelaere (BB)

20/01/14

ontwerp consensusnota op AVBS-presidium
 

14/03/14

Bespreking consensusnota met VLM-top te Gent

3/4/14

overleg met VLM te Brussel binnen ‘werkgroep groenten’

28/04/14

feedback aan werkgroep

15/05/14

werkgroep over bemestingspraktijken en waarbij ook meststoffenfirma’s aanwezig

25/08/14

AVBS-presidium keurt definitieve versie consensusnota goed

1/10/14

overleg te VLM Brussel binnen ‘werkgroep groenten’

06/10/14

werkgroep met bespreking aanloop MAP V en voorstelling van bemesting gerelateerde projecten

3/11/14

overleg te VLM Brussel binnen ‘werkgroep groenten’

12/01/2015

werkgroep met stand van zaken MAP V

28/04/15

overleg VLM Brussel binnen ‘werkgroep groenten, sierteelt en aardbeien’

4/01/15

reactie tijdens openbaar onderzoek MAP V