Menu

Communicatie statement m.b.t. export bloemen naar Rusland

Terug naar Onderwerp >

Communicatie statement m.b.t. export bloemen naar RuslandTerug naar Onderwerp >

4 augustus 2015

In de meest recente berichtgeving in de Russische pers heeft de Russische Veterinaire en Fytosanitaire Inspectiedienst bekend gemaakt dat zij vanaf 10 augustus alleen nog Nederlandse bloemen toelaten nadat de Russische fytosanitaire dienst aan de grens heeft vastgesteld dat de bloemen aan de Russische fytosanitaire eisen voldoen, m.a.w. vrij zijn van met name californische trips (wittevlieg, japanse roest en mineervlieg worden in veel mindere mate aangetroffen).  De Russische fytosanitaire dienst  heeft vorige week aan EU-landen, die Nederlandse bloemen bestemd voor Rusland certificeren, voorgesteld om in overleg te gaan en het certificeren van Nederlandse bloemen voorlopig te stoppen, omdat daar voor Rusland schadelijk organismen  worden aangetroffen. Volgens de Russische dienst is daar geen gehoor aan gegeven. Deze landen hebben een brief ontvangen en zijn nog bezig deze te beantwoorden, soms met raadpleging van Brussel.

Het gevolg is dat er oponthoud aan de Russische grens zal ontstaan en er grote risico’s van afkeuringen van producten zullen zijn. Het zal dus niet meer uitmaken in welke landen de Nederlandse bloemen gecertificeerd worden. De exacte gevolgen zijn op dit moment moeilijk in te schatten.
 
De Russische importinspectie is erg kritisch op levende organismen in bloemen. In het verleden hebben we vaker te maken gehad met dreigingen van een importbeperking, vooral vanwege trips.  De Nederlandse sierteeltsector staat er om bekend schone en gezonde producten te leveren. Dit sluit echter nooit voor 100% uit dat er toch wat wordt gevonden. Met name in de zomer is trips in sommige gewassen een groot probleem.  Soms worden ook de biologische bestrijders, die veel worden toegepast in de sector, verward met schadelijke insecten.  Ondanks deze problemen nemen wij de klachten vanuit Rusland serieus en zijn ook bereid om naar oplossingen te zoeken. De sector heeft daarom in een recent overleg een oproep aan het ministerie van EZ gedaan hier samen met het bedrijfsleven werk van te maken.
Het zijn overigens niet alleen Nederlandse bloemen waarin schadelijke organismen worden aangetroffen. Van alle partijen bloemen, waarin men schadelijke organismen aantrof, was 58% afkomstig uit Nederland. De rest dus in bloemen uit andere landen die naar Rusland exporteren, waaronder Italië, Ecuador en Israël.

Bloemen en planten zijn belangrijk voor de Russische consument, vooral op speciale dagen zoals de internationale vrouwendag en aan het begin van het nieuwe schooljaar. Toch daalt de export naar Rusland.  Vanuit Nederland werd in de 1e helft van 2015 voor ruim €100 miljoen aan bloemen naar Rusland geëxporteerd. In 2014 was dit nog voor 150 mln. Dit gaat om zowel Nederlandse bloemen als re-export.

George Franke