Menu

Controle op drie manieren

Terug naar Onderwerp >

Controle op drie manierenTerug naar Onderwerp >

De voertuigen worden op 3 manieren gecontroleerd.

  1. Op de autosnelwegen werden vaste poorten geplaatst, die met camera’s en nummerplaatherkenning voortdurend controleren of de vrachtwagens die voorbijrijden een werkende OBU hebben.
  2. Daarnaast kunnen er op elk moment en op elke plaats langs de Belgische wegen verplaatsbare camera ’s ingezet worden die uitgerust zijn met dezelfde technologie.
  3. Ten slotte voeren mobiele teams constant controles uit.

Het Vlaams gewest staat in voor de handhaving, via bestraffing met administratieve geldboetes (1000 euro per inbreuk voor een periode van drie uur) of uitzonderlijk met strafsancties.