Menu

Terug naar Onderwerp >Directe kosten dalen met 5%

Directe kosten dalen met 5%Terug naar Onderwerp >


De prijzen van meststoffen kenden gemiddeld een daling van 4%, voornamelijk door een terugval van de prijzen van vloeibare stikstof. De prijzen van andere meststoffen bleven stabiel of kenden zelfs een lichte stijging. De energieprijzen kenden in de eerste 11 maanden van 2014 een daling met 6% in vergelijking met dezelfde periode van 2013. Het meest opvallend was de daling van de gasprijs (-6.1%) en de daling van de prijs van extra zware stookolie die in de eerste 11 maanden van 2014 terugliep met 6.7% in vergelijking met dezelfde periode van 2013.