Menu

Duaal leren biedt extra kansen voor goed opgeleide arbeidskrachten

Terug naar Onderwerp >

Duaal leren biedt extra kansen voor goed opgeleide arbeidskrachtenTerug naar Onderwerp >

Na twee jaar proefdraaien in de groenvoorzieningssector, is sinds 1 september 2019 ook het duaal leren in land- en tuinbouw gestart. Deze onderwijsvorm, waarbij een deel van de leertijd ingevuld wordt op een bedrijf, biedt aan onze sectoren extra kansen voor goed opgeleide arbeidskrachten.

 

Duaal leren in de praktijk

Duaal leren is een nieuwe onderwijsvorm waarbij leerlingen twee dagen op school combineren met drie dagen opleiding in het werkveld. Ze krijgen daarbij een beperkte vergoeding. De nadruk ligt vooral op opleiding. School en werkvloer moeten samen zorgen dat de jongere op het einde van het traject alle competenties verworven heeft. Van de mentor wordt verwacht dat hij het beroep onder de knie heeft, minstens 25 jaar oud is en 5 jaar ervaring heeft. Ook moet hij kunnen overbrengen wat hij de jongere moet aanleren, de jongere opvolgen, bijsturen en ook evalueren. De evaluatie gebeurt samen met de begeleider op school. De mentor heeft dus een grote inspraak in het eindresultaat. Bedrijven die interesse hebben, kunnen een erkenning aanvragen. Deze is geldig voor vijf jaar. De erkenningsaanvragen verlopen digitaal via www.werkplekduaal.be.


Neem ook eens een kijkje bij Frank en Els De Mol-Verlee uit Lochristi. Zij hebben al ervaring met duaal leren op hun bedrijf.
 

Voor meer info contacteer Jan Vancayzeele (AVBS).