Menu

Eén op drie moet knoop nog doorhakken

Terug naar Onderwerp >

Eén op drie moet knoop nog doorhakkenTerug naar Onderwerp >

Twee maanden voor invoering van het plantenpaspoort wist 37% van de boom- en siertelers nog niet hoe ze het gebruik van het plantenpaspoort gingen toepassen op het eigen bedrijf. Zij die de knoop wel al doorhakten, beslisten de helft het plantenpaspoort toe te voegen aan een bestaand label of document.

 

 

In de aanloop naar de studiedag over plantenpaspoorten
die AVBS samen met het PCS eind oktober  organiseerde,
peilden de organisatoren via een enquête naar de huidige stand van zaken op Vlaamse sierteeltbedrijven en boomkwekerijen. Bijna 170 leden vulden de enquête in. Op het moment van afname (half oktober) had meer dan één op drie nog niet beslist.
Nochtans komt de invoering van de nieuwe Europese plantengezondheidswetgeving nu echt dichtbij. Op heel wat bedrijven moet de knoop nog doorgehakt worden, al zijn er sterke verschillen tussen de subsectoren. 83% van de kwekers van warme kasplanten weet al hoe ze het zullen invullen, tegenover slechts 46% van de perkplantenkwekers. 

 

"Plantpaspoort invoeren is bijna individueel maatwerk."

 

Uit de statistieken blijkt het bijna individuele maatwerk dat nodig is om de plantenpaspoorten in te voeren: één juiste oplossing die voor elk bedrijf werkt is er niet. 47% van de bedrijven zal het paspoort toevoegen op een bestaand label/document. Maar ook daaronder zijn er veel opties mogelijk: op het etiket, het fotolabel, de karfiche, de palletfiche…

Hoewel het aanbrengen van het paspoort bij het klaarmaken van de bestelling meestal op een druk tijdstip
erbij komt, kiest toch zeven op tien voor deze oplossing. Een even groot aandeel van de handelsbedrijven geeft 
overigens aan datzelfde plantenpaspoort te zullen vervangen door een eigen paspoort. Wat onthouden we nog? De helft van de respondenten wil zich aan de rekentafel zetten om te becijferen hoeveel het plantenpaspoort per stuk zal kosten of heeft dit reeds gedaan. Berekende kostprijzen schommelen rond de vijf tot tien cent per plantenpaspoort. Toch zal nog geen
tien procent die kostprijs in een afzonderlijke regel op de factuur vermelden.