Menu

Een duurzaamheidsvisie, milieucertificaten en certificaten

Terug naar Onderwerpen >
Regio's: 
Alle regio's
Sectoren: 
Thema's: 

Veel sectoren bogen zich reeds over het thema duurzaamheid. Eén gezamenlijke visie, waarin alle ketenactoren binnen de sierteelt een stem hebben, zorgt voor duidelijkheid en eensgezindheid over de intenties van de sector voor de maatschappij. Maar het geeft telers ook duidelijkheid over de richting waarnaar de markt evolueert.
Bovendien zorgt de gezamenlijke aanpak dat de noden van alle partijen op elkaar afgestemd worden. AVBS ziet de laatste jaren verschillende private en publieke lastenboeken opduiken in de sierteelt. Recentelijk is daar ook Benefits of Nature bijgekomen. Een label dat eerst verkocht werd aan grotere retailers zoals Ikea. Daar slaat het verhaal aan, waarna telers overtuigd worden om via dit label aan Ikea planten te leveren.

Ketenbenadering
AVBS zal komende maanden samen met het PCS een gezamenlijke duurzaamheidsvisie naar voren brengen,
over een langere termijn. De ambitie is dat de sector op één lijn komt te staan voor een stappenplan richting een
duurzame sierteelt. Alle partijen die deze visie onderschrijven, zullen naar de inhoud proberen handelen. In eerste instantie gaat het over engagement. De partijen worden op termijn meer en meer gestimuleerd om dit engagement ook effectief waar te maken.

Stappenplan
AVBS en PCS gaan zeker de relevante kennis uit het verleden benutten. Zo is er heel wat werk van het VMS bruikbaar in deze denkoefening. Toch kiezen we ervoor om deze visie niet gewoon te herschrijven, of opnieuw te verpakken, maar om het sectorbreed aan te pakken.

Rangschikking volgens belang
Tijdens bilaterale gesprekken zullen we bij de marktspelers (Comeos, tuincentra, retail, groothandel, telers) toetsen naar de bereidwilligheid voor dergelijk initiatief. Hieruit volgt een definiëring van alle thema’s die het begrip duurzaamheid specifiek voor de sierteeltsector omvat. Uit deze thema’s gaan we een rangschikking maken van de mate van het belang. Op basis van deze oefening moeten we voor ieder bedrijf een stappenplan kunnen aanbieden. Een stappenplan dat bedrijven helpt in het verduurzamen per thema, en dit over een periode van tien jaar. 

Simulaties uitvoeren
De ambitie is om dit aan te bieden aan de hand van een tool dat de duurzaamheidsevolutie van een bedrijf in beeld kan brengen. Met diezelfde tool moet een bedrijf ook simulaties kunnen uitvoeren om te beslissen of een investering financieel interessant is ten opzichte van de duurzaamheidswinst die te boeken valt. De evoluties van bedrijven kunnen op bepaalde sleutelmomenten worden bekeken. 

Hele keten meenemen
De doelstelling is dat positieve resultaten beloond worden op niveau van de sector en het individueel bedrijf. Maar ook afnemers engageren zich om inspanningen te belonen, zonder een wildgroei aan labels te creëren. Het behalen van bepaalde certificaten is mee opgenomen in deze duurzaamheidsvisie, maar ook de valorisatie ervan. Het nieuwe in deze aanpak, is dat de hele sierteeltketen wordt benaderd en dat we ons niet beperken tot slechts een deel van de keten.
AVBS roept leden op om waardevolle duurzaamheidsideeën voor de sierteeltsector met ons te delen, zodat we er als volledige sector kunnen op vooruit gaan.

Niet alleen in Vlaanderen
Op het vlak van het uitdragen van een gezamenlijke aanpak van het thema ‘duurzaamheid’ is Vlaanderen geen uitzondering. In Nederland hebben siertelersorganisaties LTO Noord, LTO Zuid en LLTB zich verenigd in
‘Glastuinbouw Nederland/Glaskracht Nederland.’ De organisatie schaart zich volop achter FSI (Floriculture Sustainability Initiative). Deze organisatie streeft ernaar
om tegen volgend jaar 90% van alle bloemen en planten duurzaam geproduceerd en verhandeld te krijgen.
Glastuinbouw Nederland wil binnen dit initiatief zelfs nog harder inzetten op duurzaam produceren en verhandelen.

In Frankrijk trekt VAL’HOR de duurzaamheidskar. Het is een semi-overheids brancheorganisatie. VAL’HOR is schemabeheerder van ‘Plante Bleue.’ Deze certificering kent drie verschillende niveaus. Het hoogste niveau (niveau 3) eist gevalideerde milieuregistratie. Dit kan bijvoorbeeld via de MPS-ABC registratie. VAL’HOR heeft daartoe de samenwerkingsovereenkomst met MPS verlengd.

In Duitsland neemt de retail het voortouw met doorgedreven stappenplannen. 

 

Meer informatie

Thema's: