Menu

Eerste ideeën AVBS-groepsstand krijgen vorm

Terug naar Onderwerp >

Eerste ideeën AVBS-groepsstand krijgen vormTerug naar Onderwerp >

In dit onderwerp

Floraliën 2020
Minder uit dit onderwerp

Aantal deelnemers AVBS-stand blijft groeien 

Een eerste ontwerp van het architectenteam voor de AVBS groepstand van 2.000 m2 in de Floraliënhal werd eind maart op de AVBS-stuurgroep Gentse Floraliën besproken. Naast de aanplantingen met bloemisterij- en
boomkwekerijproducten zal ook ruimte zijn voor een artistieke snijbloemenstand.
Het aantal deelnemende bedrijven is ondertussen gegroeid tot 64. Wie er nog bij wil zijn, dient zich uiterlijk 28
juni 2019 bij AVBS te melden, want de inschrijvingen sluiten definitief op zondag 30 juni.
Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het natuurlijk wordt om je aanbod in te passen in de groepsstand. Snel 
reageren is dus de boodschap!

AVBS-stuurgroep Gentse Floraliën

Op 20 februari werd de AVBS-stuurgroep Gentse Floraliën geïnstalleerd. Voor bloemisterij bestaat deze uit
Marc Drieghe, Rita Van de Voorde, Willy ’t Jampens en Koen Van Hecke. Voor de snijbloementeelt gaat het over Koen De Nijs en Raf Rombouts en voor de boomkwekerij over Lucien Verschoren, Tom Meganck en Paul
Weymeersch. Namens AVBS nemen Filip Goossens, Pieter Van Oost en Hilde Van Elsuwé deel. Het architectenteam bestaat uit Inge De Bruycker, Inge Vanoverbeke en Jurgen Vandewalle.

Community Gentse Floraliën

Via onze communicatiekanalen zullen we vanaf nu regelmatig berichten over de Gentse Floraliën. Wil je zelf ook
deel uitmaken van het grotere netwerk dat iedereen met een hart voor bloemen en planten samenbrengt en
tot actie aanzet, registreer je dan voor de 'Community Gentse Floraliën.’
Deze community is ook bedoeld voor vrienden en familie die niet beroepsmatig met sierteelt bezig zijn. Op die manier planten we alvast de eerste promotiezaadjes voor dit internationaal evenement.
www.gentsefloralien.be/community