Menu

Terug naar Onderwerp >Efficiënter bemesten

Efficiënter bemestenTerug naar Onderwerp >


Aangezien de huidige bemestingsnormen al erg scherp zijn, is het belangrijk dat je de meststoffen gericht en efficiënt in de bedrijfsvoering integreert. Het is van cruciaal belang om deze meststoffen in de juiste dosis, op de juiste teelten en op het juiste tijdstip toepast om ongewenste verliezen van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater tot het minimum te beperken. Bodemanalyses blijven ook in dit actieplan een belangrijk instrument om de nutriëntenbeschikbaarheid en de fysische eigenschappen van de bodem te kennen. Op basis hiervan kan je gericht bemesten.

 

Als sierteler kunt u beroep doen op het CVBB-pakket ‘Individuele begeleiding bemesting 2015’. Een bemestingsadviseur komt langs op uw bedrijf. Hij bekijkt de situatie ter plaatse op perceelsniveau en geeft aangepast advies. Meer info vindt u via www.pcsierteelt.be. Ook bij dienst ‘Bedrijfsadvies’ van VLM kunt u in alle vertrouwelijkheid terecht met vragen rond bemesting.