Menu

Exportondersteuning voor export buiten EU, incl. fytosanitaire maatregelen

Terug naar Onderwerp >

Exportondersteuning voor export buiten EU, incl. fytosanitaire maatregelenTerug naar Onderwerp >

Het rijke plantenassortiment in onze sector zorgt ervoor dat onze handel met landen binnen en buiten Europa op heel verschillende vereisten met zich brengt.  Over het algemeen staan producenten zelf in voor de afzet van hun producten en moeten ze daarom goed op de hoogte zijn van de geldende fytosanitaire eisen en regelgeving.  AVBS voelt aan dat het opvolgen van de voortdurend wijzigende fytosanitaire regelgeving, voor eender wie in de sector geen evidentie is. Vandaag zoeken heel veel bedrijfsleider zelf uit welke documenten er nodig zijn voor een specifiek land. Dit gebeurt al dan niet met behulp van hun handelspartner, beroepsvereniging of externen. Om dubbel werk te vermijden, is AVBS er van overtuigd dat de informatie veel efficiënter en op overzichtelijke wijze naar de sector moet kunnen vloeien. 

Anderzijds levert onze sector veel inspanningen in het promotie voeren en contacten leggen of onderhouden met het buitenland. Zowel op sectorniveau als door individuele bedrijven wordt daar veel op ingezet. AVBS beschouwt dit als fundamenteel in het op de kaart zetten van onze Vlaamse bedrijven en in de internationale concurrentiestrijd. In samenwerking met VLAM en FIT worden al lang buitenlandse campagnes georganiseerd en aan buitenlandse beurzen deelgenomen.

Anderzijds is er in de sector vraag om nieuwe markten te exploreren. AVBS merkt dat deze dossiers soms moeizaam behandeld worden doordat de opvolging en coördinatie niet stabiel door één organisatie worden opgevolgd. Ook op dit vlak tracht AVBS voortouw te nemen en de nodige instanties te betrekken om zoveel mogelijk prioritaire dossiers te coördineren.

Acties om exportondersteuning verder uit te bouwen

  • Er is nood aan een voortdurende opvolging van wijzigende fytosanitaire regelgeving. Het is voor eender wie in de sector geen evidentie om overzicht te bewaren over de actueel geldende eisen en regelgeving. AVBS wil graag in samenwerking met FAVV duidelijke afspraken maken in welke vorm dit makkelijk te structureren is en hoe deze actueel gehouden kunnen worden.

  • AVBS engageert zich om in samenwerking met VLAM en FIT, vanuit de sector geregeld initiatieven te organiseren en mee te ondersteunen die de export van onze leden mede faciliteert. Dit zowel door mee te werken aan promotiecampagnes als door deelname aan buitenlandse beurzen.

Het PCS en andere onderzoeksinstellingen bieden kennis aan om de exportproblematiek te helpen oplossen.